Familie: Stok

Parenteel van Cornelis Luycx (Stok)

I Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1504. Cornelis is overleden omstreeks 1567, ongeveer 63 jaar oud. Cornelis trouwde met Catharina.
Kinderen van Cornelis en Catharina:
1 Jan Cornelis Luycx. Volgt II-a.
2 Cornelis Cornelissen Luycx. Cornelis is overleden.
3 Maria Cornelis Luycx. Volgt II-b.
4 Digne Cornelis Luycx. Volgt II-c.
5 Catharina Cornelis Luycx. Volgt II-d.
6 Peter Cornelis Luycx.
7 Adriaen Cornelis Luycx.
8 Lenaert Cornelis Luycx, geboren omstreeks 1537. Volgt II-e.
II-a Jan Cornelis Luycx, zoon van Cornelis Luycx (zie I) en Catharina.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Adriana Jans Luycx. Zij is gedoopt op zaterdag 26-06-1593 in Groot- Zundert. Adriana is overleden.
II-b Maria Cornelis Luycx, dochter van Cornelis Luycx (zie I) en Catharina. Maria trouwde met Cornelis Couwenberch.
II-c Digne Cornelis Luycx, dochter van Cornelis Luycx (zie I) en Catharina. Digne trouwde met Adriaen Couwenberch.
II-d Catharina Cornelis Luycx, dochter van Cornelis Luycx (zie I) en Catharina. Catharina trouwde met Jan van Eijnde.
II-e Lenaert Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1537, zoon van Cornelis Luycx (zie I) en Catharina. Lenaert is overleden. Lenaert trouwde, ten hoogste 33 jaar oud, vr 1570 met Elisabeth Laureijs Nouts, ten hoogste 30 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1540, dochter van Laureijn Jan Nouts en Adriana Cornelis Nijs van den Bogaert. Elisabeth is overleden.
Notitie bij Elisabeth: 1570 Elijsabeth Nouts Laureijs dr x Lenaert Luijcx verkochten aan Laureijs Smits Cornelissen x Josijne Roels een rente van 2 V rogge en 20 st die Quijrina Hendricx dr x Jan Nouts hen verkocht had (schepenbrief 30.09.1567) uit een rente van 8 V rogge en 4 Kgld op een stede in Herseling Z Adriaen Giels N Peeter Willem Boets

1578 Jan Laureijs Nouts - Elisabeth Nouts x Lenaert Luijcx - Catherine Laureijs Nouts x Jan Coecx; alle kinderen van het ’voorbed’ van +Laureijs Nouts x +Adriana van den Bogaerde. Item Anthonis van Dietford als momber van Adriaen Nouts, moeder was +Digna der Weuwen (tweede bed). Item Jan Willems Nouts en Adriaen Diels als mombers van Catherine en Anneken Laureijs Nouts, moeder is Lucia Heijndrick Stevens dr (derde bed). Regeling betaling rente op stede in Neerven
Kinderen van Lenaert en Elisabeth:
1 Simon Lenaerts Luycx.
2 Anthonis Lenaerts Luycx.
3 Adriana Lenaerts Luycx.
4 Jan Lenaerts Luycx, geboren omstreeks 1565. Jan is overleden.
5 Cornelis Lenaert Luycx, geboren omstreeks 1570. Volgt III.
III Cornelis Lenaert Luycx is geboren omstreeks 1570, zoon van Lenaert Cornelis Luycx (zie II-e) en Elisabeth Laureijs Nouts. Cornelis is overleden vr 1630 in Loenhout, ten hoogste 60 jaar oud. Cornelis trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1594 met Maeijken Adriaen van Aken, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Maeijken: Hun kinderen werden afwisselend als Lenaerts en Luycx ingeschreven.
Maeijken is geboren omstreeks 1564, dochter van Adriaen van Aken en Catharina Peeters van der Buyten.
Notitie bij de geboorte van Maeijken: Er wordt ook gezegd/geschreven dat zij weduwe was van: Cornelis Goris Aerts, hierbij had ze drie kinderen, de oudste Cornelis zou zijn geboren omstreeks 1575. Dat betekend dat Maeijken omstreeks 1550 zou zijn geboren en bij haar overlijden 104 jaar oud zijn geweest.
Maeijken is overleden op zaterdag 14-03-1654 in Loenhout, ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Maeijken: Loenhout R 1328, f. 12, 22-03-1622
schout tegen Jacob Jan Nijs, gevangene
incident tussen gevangene en Maria x Niclaes van Dael, slagen en verwondingen
Magriete Antonis Lippens (x Niclaes Segers) 51 jaar - Dingne Cornelis Lenaerts, 20 jaar - Maeijken Adriaens van Aken (x Cornelis Lenaerts) 58 jaar - Anna Janssen (x +Jan Gillis Luijcx), 45 jaar -
Jan Adriaen Teus 20 jaar

Volgens deze gerechtelijke acte uit 1622 moet haar geboortedatum 1564 geweest zijn.

1630 Maeijken Adriaen van Aken x +Cornelis Lenaerdts en haar zoon Lenaerdt Cornelis Lenaerdts zijn schuldig aan Michiel Jan van Elsacker ten behoeve van Joos Peeter van Lille en Catelijn Joos Cornelis van Bavele de som van 400 gld

Loenhout, Schepenregister 149 f 178 v 07.07.1632
Nicolaes Janssen x Adriane Cornelis Pauels, Brecht en Cornelis Cornelis Pauels, Roosendaal, ook voor zijn broer Henrick Cornelis Pauels, soldaat, keuren verkoop van stede in de berenstraat goed en die hun moeder Henricxken Jans van Hove verkocht aan +Cornelis Lenaerdts x Maeijken Adriaens van Aken

1671 Niclaes Cornelis Lenaerts is schuldig aan Cornelie Schuermans x +Jan Boeije, nadochter van Catelijn Joos van Bavel, Doel, de som van 300 gld als rest van een obligatie van 400 gld welke Maeijken van Aecken x +Cornelis Lenaerts, moeder van comparant, op 12.03.1630 bekend hadden schuldig te zijn aan Joos Peeter van Lille x Catelijn Joos van Bavel, en waarvoor hij erven in Sneppel in de berenstraat in "goris acker" tot pand stelt alsmede andere erven
Kinderen van Cornelis en Maeijken:
1 Adriaan Cornelis Lenaerts.
Notitie bij Adriaan: 1647 Adriaen Cornelis Lenaerts voor 2/8 delen - Niclaes Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel - Jan Cornelis Lenaerts voor 3/8 delen - Wouter Jan Aerts x Catelijn Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel - Adriaen Quirijn Willems x Dingna Cornelis Lenaerts voor 1/8 deel; S/D erfelijke goederen verstorven van hun vader +Cornelis Lenaerts en anderzijds overgedragen door hun moeder Maeijken Adriaen van Aecken (cfr ook de drie voorgaande akten)
2 Lenaerts Cornelis Luycx, geboren omstreeks 1594. Volgt IV-a.
3 Barbel (Barbara) Cornelis Luycx, geboren omstreeks 1595. Volgt IV-b.
4 Catharina Cornelis Luycx, geboren omstreeks 1596. Volgt IV-c.
5 Digne Cornelis Luycx, geboren omstreeks 1600. Volgt IV-d.
6 Cornelis Cornelis Lenaerts (Luycx), gedoopt op zondag 22-01-1612 in Loenhout. Volgt IV-e.
IV-a Lenaerts Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1594, zoon van Cornelis Lenaert Luycx (zie III) en Maeijken Adriaen van Aken. Lenaerts is overleden op woensdag 21-03-1663, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Lenaerts: 1647 Maeijken Adriaens van Aecken - Lenaert, Adriaen, Niclaes en Jan Cornelis Lenaerts, vs Jan ook voor Cornelis Cornelis Lenaerts - Adriaen Quirijn Willems x Dingna Cornelis Lenaerts - Wouter Jan Aerts x Catelijn Cornelis Lenaerts - Jan Adriaen Claes Segers, zoon van +Barbara Cornelis Lenaerts; kinderen en kindskinderen van vs Maeijken van Aecken; transport van erfelijke goederen

152-0055 f 34 v 07.09.1647 Lenaert Cornelis Lenaerts verkocht aan zijn broer Adriaen Cornelis Lenaerts zijn deel in stede in Sneppel in de berenstraat, hem toekomend bij versterven van zijn vader en overdracht van zijn moeder (cfr vorige akte)
Lenaerts trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 05-11-1619 in Loenhout met Agneete Claes Zegers.
IV-b Barbel (Barbara) Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1595, dochter van Cornelis Lenaert Luycx (zie III) en Maeijken Adriaen van Aken. Barbel is overleden. Barbel trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 23-08-1615 in Loenhout met Adriaen Claes Segers.
IV-c Catharina Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1596, dochter van Cornelis Lenaert Luycx (zie III) en Maeijken Adriaen van Aken. Catharina is overleden. Catharina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 25-01-1622 in Loenhout met Wouter Jan Aerts, ongeveer 29 jaar oud. Wouter is geboren omstreeks 1593 in Brecht. Wouter is overleden.
IV-d Digne Cornelis Luycx is geboren omstreeks 1600, dochter van Cornelis Lenaert Luycx (zie III) en Maeijken Adriaen van Aken. Digne is overleden op maandag 27-04-1654 in Loenhout, ongeveer 54 jaar oud. Digne trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 24-11-1626 in Loenhout met Adriaen Quirijn, ongeveer 26 jaar oud. Adriaen is geboren omstreeks 1600. Adriaen is overleden op zaterdag 16-01-1649 in Loenhout, ongeveer 49 jaar oud.
IV-e Cornelis Cornelis Lenaerts (Luycx), zoon van Cornelis Lenaert Luycx (zie III) en Maeijken Adriaen van Aken. Hij is gedoopt op zondag 22-01-1612 in Loenhout. Cornelis is overleden op vrijdag 09-10-1648 in Loenhout, 36 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Deel 274, Stuk 7 - 28.04.1641 | 274-07 |

Voor schepenen van Rijkevorsel compareert Dingne Adriaenssen en machtigt haar man Cornelis Cornelissen om in Loenhout op te dragen aan haar broer Henrick Adriaenssen haar deel in huis en erven

het koppel is dus in Rijkvorsel gaan wonen. Daar dreigden ze echter verstoten te worden als Loenhout niet voor hen garant wilde staan:

Schepenregister 151, f 147 r 05.03.1646 | 151-0212 |

Franciscus Rondelius, pastoor - Thomas van Diepenbeeck, schout - Jan Cornelis Goris, Matthijs Goossens, Jan Heijndricx de Crom, Peeter van der Buijten, Antonis van Ditfort, Antonis van Aecken en Cornelis van Elsacker, schepenen; stellen zich uit naam van het dorp borg voor Cornelis Cornelissen Lenaerts x Dingne Adriaen Bertelmeeussen en hun eventuele kinderen, gezien beide geboren zijn in Loenhout doch thans in Rijkevorsel wonen en bij gebrek aan borg mogelijk Rijkevorsel dienen te verlaten

Loenhout, Schepenregister 151 f 147 v s.d. (1646)
Marie Adriaens van Aecken x +Cornelis Lenaerts stelt zich borg voor haar zoon Cornelis Cornelis Lenaerts x Dingne Adriaen Bertelmeeussen, Rijkevorsel
Cornelis trouwde, 19 jaar oud, op zondag 11-01-1632 in Loenhout met Dingne Adriaen Bartholomeeusen, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Dingne: Dingne trouwde later (6 juli 1650) met Jan Peter van Ham
Dingne is een dochter van Adriaen Bartholomeeusen en Antonia Antonij Vassen. Zij is gedoopt op zondag 23-08-1609 in Loenhout. Dingne is overleden op dinsdag 22-03-1667 in Loenhout, 57 jaar oud.
Notitie bij Dingne: Deel 274, Stuk 7 - 28.04.1641 | 274-07 |

Voor schepenen van Rijkevorsel compareert Dingne Adriaenssen en machtigt haar man Cornelis Cornelissen om in Loenhout op te dragen aan haar broer Henrick Adriaenssen haar deel in huis en erven.

Schepenregister 154, f 77 v 15.04.1656 | 154-0127 |

Dilis Jan de Crom en zijn knecht Antonis Cornelis van Aerde getuigen ten verzoeke van jonker Franchois van Laecke, luitenant, over inbraak en diefstal van twee paarden. Getuigen eveneens Michiel van Elsacker, Jan Huijben, Quirijn Willems, Dingne Adriaen Bertelmeeussen x Jan Peeter van Ham
Kinderen van Cornelis en Dingne:
1 Cornelia Cornelis Luycx. Zij is gedoopt op zondag 24-04-1633 in Loenhout. Cornelia is overleden op vrijdag 24-06-1633 in Loenhout, 2 maanden oud.
2 Maeijken Cornelis Luycx. Zij is gedoopt op zondag 23-04-1634 in Loenhout.
Notitie bij de geboorte van Maeijken: Getuige: Margareta Jan Lenaerts
Maeijken is overleden.
3 Adriaen Cornelis Luycx. Hij is gedoopt op donderdag 21-02-1636 in Loenhout. Adriaen is overleden.
4 Christiaentien Cornelis Lenaerts. Zij is gedoopt omstreeks 1640. Christiaentien is overleden.
5 Neeltien Cornelis Lenaerts, geboren omstreeks 1640 in loenhout?. Volgt V-a.
6 Barbara Cornelis Lenaerts. Zij is gedoopt op zondag 18-05-1642 in Rijkevoorsel. Barbara is overleden.
7 Lisken (Elisabeth) Cornelis Lenaerts, gedoopt op zondag 10-04-1644 in Rijkevorsel. Volgt V-b.
8 Jan Cornelis Lenaerts, gedoopt op woensdag 30-05-1646 in Rijkevorsel. Volgt V-c.
V-a Neeltien Cornelis Lenaerts is geboren omstreeks 1640 in loenhout?, dochter van Cornelis Cornelis Lenaerts (Luycx) (zie IV-e) en Dingne Adriaen Bartholomeeusen. Neeltien is overleden. Neeltien trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 10-05-1665 in Etten-Leur met Cornelis Hendrik Aerts.
V-b Lisken (Elisabeth) Cornelis Lenaerts, dochter van Cornelis Cornelis Lenaerts (Luycx) (zie IV-e) en Dingne Adriaen Bartholomeeusen. Zij is gedoopt op zondag 10-04-1644 in Rijkevorsel. Lisken is overleden. Lisken trouwde met Hendrik Jan de Crom.
Notitie bij het huwelijk van Lisken en Hendrik: 1671 Hendrick de Crom, bevrucht hebbende Elisabeth Cornelis Cornelis Lenaerts, belooft vs Elisabeth van het kind te ontlasten en zelf het kind te onderhouden, alsook vs Elisabeth tijdens het kinderbed. Tanneken Jacob Crock x +Jan de Crom, moeder van Hendrick de Crom, stelt zich borg
Hendrik is een zoon van Jan Hendrik de Crom en Tanneken Jacob Crock. Hij is gedoopt op dinsdag 29-01-1647 in Bergen op Zoom. Hendrik is overleden.
Kinderen van Lisken en Hendrik:
1 Johanna Hendrik de Crom.
2 Dympna Hendrik de Crom.
3 Maria Hendrik de Crom, geboren omstreeks 1672. Maria is overleden.
V-c Jan Cornelis Lenaerts, zoon van Cornelis Cornelis Lenaerts (Luycx) (zie IV-e) en Dingne Adriaen Bartholomeeusen. Hij is gedoopt op woensdag 30-05-1646 in Rijkevorsel. Jan is overleden.
Notitie bij overlijden van Jan: Johannes zal voor 1709 zijn overleden. want toen werd:
Peeter van Elsacker ook genaamd Pero, "Rode Roede"(=vorster) van Wouw in 1709 en collecteur van het hoofdgeld
Notitie bij Jan: 1671 Jan Cornelis Cornelis Lenaerts - Maeijken en Lisken Cornelis Cornelis Lenaerts; samen ook voor hun zusters Neeltien, Cristiaentien en Barbel Cornelis Cornelis Lenaerts; verkochten aan hun oom Jan Cornelis Lenaerts de "hoijbeemt" in de berenstraat, hun toegekomen bij +Aert Adriaen Cornelis Lenaerts

Akte van benoeming van Jan Cornelissen Stock als vorster, 1688 (Wouw)

391 Dorpsbestuur Moerstraten, 1515 - 1810

Toegang: Dorpsbestuur Moerstraten, 1515-1810
Rubriek: A ALGEMEEN
A.3 Functionarissen en personeel
Nummer: 2006
Inhoud: Akte van benoeming van Jan Cornelissen Stock als vorster, 1688. Minuut. 1 stuk.
Periode: 1688
Vorm: 1 stuk
Plaatskenmerk: B, 014, 29
Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10-01-1671 in Loenhout met Maeijken (Maria) Michielsen van Antwerpen, 23 jaar oud. Maeijken is geboren op woensdag 06-03-1647 in Loenhout, dochter van Michael Peter van Antwerpen en Barbel (Barbara) Jan Kersten Vorselmans. Maeijken is overleden op zondag 20-12-1711 in Moerstraten, 64 jaar oud.
Notitie bij Maeijken: 1674 Cristiaen Jan Vorselmans, ook als momboor van de weeskinderen Michiel van Antwerpen x +Barbel Jan Vorselmans, ook voor Jan Cornelis Cornelis Lenaerts x Maeijken Michiel van Antwerpen - Tanneken Jan Vorselmans x +Jan Huijbrechts - Maeijken Jan Vorselmans, jonge dochter; verkochten aan Jan Wouters, wnde aan de "solheuvel", weiden in Donk
Kinderen van Jan en Maeijken:
1 Cornelius Janssen, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op donderdag 08-10-1671 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Getuigen: Magdalena Michielsen
Cornelius is overleden vr zondag 25-09-1672 in Moerstraten, ten hoogste 11 maanden oud.
2 Cornelius Janssen van Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VI-a.
3 Romualdus (Rumoldus, Rombout)) Janssen Stock (Stok) Janssen, geboren in Moerstraten. Volgt VI-b.
4 Petrus Janssen Stock, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op zondag 04-10-1676 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Getuigen: Michael Antonissen, Elizabeta Cornelissen
Petrus is overleden op donderdag 22-06-1702 in Westelaar, 25 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
5 Michael Janssen Stock, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op zaterdag 04-03-1679 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Michael: Getuigen: Godefridus Jacobs, Petronella Cornelissen
Michael is overleden op maandag 03-07-1702 in Wouw, 23 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
6 Barbara Janssen Stock, geboren in Moerstraten. Zij is gedoopt op donderdag 13-02-1681 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Barbara: Getuigen: Cornelius de Ruijter, Anna Peeters
Barbara is overleden op maandag 01-11-1706 in Moerstraten, 25 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
7 Gommarus Janssen, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op vrijdag 22-01-1683 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Gommarus: Getuigen: Christina Cornelissen
Gommarus is overleden vr dinsdag 14-03-1684 in Moerstraten, ten hoogste 1 jaar oud.
8 Gommarus Janssen, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op dinsdag 14-03-1684 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Gommarus: Getuigen: Gieleken Peeters
Gommarus is overleden.
9 Adrianus Janssen Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VI-c.
VI-a Cornelius Janssen van Stock is geboren in Moerstraten, zoon van Jan Cornelis Lenaerts (zie V-c) en Maeijken (Maria) Michielsen van Antwerpen. Hij is gedoopt op zondag 25-09-1672 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: Getuigen: Marinus Peeterssen, Magdalena Michielsen
Cornelius is overleden op maandag 17-04-1719 in Moerstraten, 46 jaar oud. Cornelius:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 05-12-1694 in Wouw met Cornelia Antonij Ketelaers, 21 jaar oud, nadat zij op zondag 21-11-1694 in Wouw in ondertrouw zijn gegaan [bron: Wouw Trouwregister R.K.par. St.Lambertus 1649-1749].
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Cornelia: Cornelia Antonissen
j.d. van Nieuwmoer, wonende te Moerstraten
Cornelis Janssen Stock
j.m., geboren en wonende te Moerstraten
Cornelia is geboren op vrijdag 13-01-1673 in Nispen-Essen, dochter van Antonius Janssen Ketelaers en Joanna Dingemans. Cornelia is overleden op woensdag 04-02-1711 in Moerstraten, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zondag 26-07-1711 in Wouw [bron: Wouw Trouwregister R.K.par. St.Lambertus 1649-1749] met Theuntje (Antonia) Willemsen van Rijen, ongeveer 37 jaar oud, nadat zij op zaterdag 18-07-1711 in Wouw in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Cornelius en Theuntje: wonende te Moerstraten
Eerdere vrouw: Cornelia Anthonisen Ketelaers
Bruid: Theuntje Willemsen van Rijen
Diversen: j.d., geboren en wonende te Moerstraten

Bron: Wouw Trouwregister R.K. Par. St. Lambertus 1639-1783
Archiefnummer: 405
Inventarisnummer: 506b (in studiezaal Wouw DTB-6)

Theuntje/Teuntje is afgeleid van Antonia. Het gaat hier om dezelfde persoon, eerst ondertrouw, dan huwelijk, ca. 2 en 1/2 week ertussen. En dan nog het kerkelijk huwelijk en het "burgerlijk" huwelijk.
Theuntje is geboren omstreeks 1674. Theuntje is overleden op donderdag 11-04-1720 in Moerstraten, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Theuntje: Bron: Wouw, begraafregister Par. St. Lambertus 1640-1776, 1780-1782
Archiefnummer: 405
Inventarisnummer: 535a (in studiezaal Wouw-DTB-7)
Kinderen van Cornelius en Cornelia:
1 Joannes (Cornelissen) Janssen van Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VII-a.
2 Petrus Janssen (Cornelissen) Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VII-b.
3 Michael Cornelius (Jansen) (van) Stock (Stok), geboren in Moerstraten. Volgt VII-c.
4 Petronilla Cornelius Stock, geboren in Moerstraten. Zij is gedoopt op zaterdag 01-09-1703 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Petronilla: Getuigen: Gerardus Lippens, Maria Dietvoorts
Petronilla is overleden.
Religie:
Rooms Katholiek
5 Elisabeta Cornelise van Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VII-d.
Kinderen van Cornelius en Theuntje:
6 Maria Stock. Zij is gedoopt op maandag 12-12-1712 in Moerstraten.
Notitie bij de geboorte van Maria: Getuigen: Adrianus Stock, Joanna van Opdorp
Maria is overleden.
7 Guilelmus van der Stock, gedoopt op zondag 17-11-1715 in Moerstraten. Volgt VII-e.
8 Barbara Stock. Zij is gedoopt op maandag 18-10-1717 in Moerstraten.
Notitie bij de geboorte van Barbara: Getuigen: Gerardus IJsermans, Nicolaa van Rijen
Barbara is overleden.
VI-b Romualdus (Rumoldus, Rombout)) Janssen Stock (Stok) Janssen is geboren in Moerstraten, zoon van Jan Cornelis Lenaerts (zie V-c) en Maeijken (Maria) Michielsen van Antwerpen. Hij is gedoopt op zaterdag 13-10-1674 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Romualdus: Getuigen: Maria Gerards namens Catharina Michielse
Romualdus is overleden na maandag 07-02-1746, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Romualdus: Op deze datum komt hij nog voor in een minuutakte verleden door Notaris Adriaan Baks te Bergen op Zoom. Volgens deze akte woonde hij "Buiten Poorterij op de buitenplaats van mevr. de wed. van Collonel van Bommel"
Notitie bij Romualdus: de fam. woonde in de Buitenpoorterij van Bergen op Zoom
Beroep:
Landbouwer
Romualdus trouwde, 36 jaar oud, op zondag 31-05-1711 in Halsteren met Anna Cobes (Cobese) van den Bergh.
Notitie bij het huwelijk van Romualdus en Anna: Bruidegom geboren in Wouw, en woont in Halsteren. Bruid geboren en getogen in Halsteren.
Notitie bij Anna: Anna staat ook te boek als: Anna Roelen, Anna Jacobs.
Kinderen van Romualdus en Anna:
1 Johannes Rombouts Stock. Hij is gedoopt op zondag 14-02-1712 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Johannes: moeder: Anna Roelen
Johannes is overleden.
2 Marinus Stock. Hij is gedoopt op woensdag 02-05-1714 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Marinus: Moeder: Anna Jacobs
Marinus is overleden.
3 Paulus Stock (Stok) Janssen, geboren op woensdag 02-05-1714 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Paulus: Moeder: Anna Jacobs
Paulus is overleden.
4 Maria Janssen. Zij is gedoopt op dinsdag 23-07-1715 in Bergen op Zoom. Maria is overleden.
5 Johanna Stock. Zij is gedoopt op donderdag 31-03-1718 in Bergen op Zoom. Johanna is overleden op dinsdag 12-04-1718 in Bergen op Zoom, 12 dagen oud.
6 Adriana Stock. Zij is gedoopt op donderdag 31-03-1718 in Bergen op Zoom. Adriana is overleden.
7 Petronella Stock. Zij is gedoopt op dinsdag 11-04-1719 in Bergen op Zoom. Bij de doop van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Susanna Michielsen van Antwerpen (1661-1730) [oudtante vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Petronella: moeder: Anna Cobese van den Bergh
Petronella is overleden.
8 Jacobus Stock. Hij is gedoopt op donderdag 18-04-1720 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: moeder: Anna Roele.
getuige: Cornelis van den Bergh
Jacobus is overleden.
9 Johanna Josina (Rosina) Stock. Zij is gedoopt op woensdag 24-09-1721 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Johanna: moeder: Anna Roele
Johanna is overleden op vrijdag 06-12-1805 in Bergen op Zoom, 84 jaar oud.
10 Catharina (Katie) Romboutz Janssen Stoks, gedoopt op woensdag 03-10-1725 in Bergen op Zoom. Volgt VII-f.
11 Joanna Stock. Zij is gedoopt op vrijdag 27-06-1727 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Joanna: moeder: Anna van den Bergh
Joanna is overleden op zondag 20-07-1727 in Poorterij, 23 dagen oud.
12 Cornelius Stock. Hij is gedoopt op woensdag 16-02-1729 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Cornelius: moeder: Anna Roele
Cornelius is overleden.
13 Jacobus Stock. Hij is gedoopt op zondag 01-04-1731 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: moeder: Anna van den Bergh
Jacobus is overleden.
VI-c Adrianus Janssen Stock is geboren in Moerstraten, zoon van Jan Cornelis Lenaerts (zie V-c) en Maeijken (Maria) Michielsen van Antwerpen. Hij is gedoopt op woensdag 04-09-1686 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Getuigen: Cornelius de Ruijter, Anna Peeters
Adrianus is overleden. Adrianus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25-03-1713 in Oud- en nieuw Gastel met Cornelia van der West(en).
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Cornelia: Nederduits Gereformeerd
Cornelia is overleden op maandag 05-11-1714 in Oud- en nieuw Gastel.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Rooms-Katholiek begraafboek 1700-1720
(2) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 04-02-1719 in Oud- en nieuw Gastel met Cornelia Mattijsse Bekkers.
Kind van Adrianus en Cornelia (2):
1 Maria Stock. Zij is gedoopt op donderdag 25-01-1720 in Oud- en nieuw Gastel. Maria is overleden.
VII-a Joannes (Cornelissen) Janssen van Stock is geboren in Moerstraten, zoon van Cornelius Janssen van Stock (zie VI-a) en Cornelia Antonij Ketelaers. Hij is gedoopt op zaterdag 02-07-1695 in Wouw. Joannes is overleden op donderdag 15-03-1725 in Moerstraten, 29 jaar oud.
Beroep:
soldaat onder Choppis
Joannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14-04-1719 in Bergen op Zoom met Maria Janssen (van den) Dries (Driesen).
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Maria: bruidegom
Voornaam Jan Cornelis
Achternaam Stock
Plaats geboorte Moerstraten
Woonplaats het garnizoen Bergen op Zoom

attestatie van Nispen

bruid
Voornaam Maria Jansen
Achternaam Dries
Tussenvoegsel van

Zij huwde op 30 jan. 1726 te Bergen op Zoom met Jan de Backer
Maria is geboren in Nispen.
Kind van Joannes en Maria:
1 Cornelis van Stock. Hij is gedoopt op donderdag 19-10-1719 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Getuigen: broer Petrus Cornelissen Stock en Anna Roelens
Cornelis is overleden.
VII-b Petrus Janssen (Cornelissen) Stock is geboren in Moerstraten, zoon van Cornelius Janssen van Stock (zie VI-a) en Cornelia Antonij Ketelaers. Hij is gedoopt op donderdag 08-08-1697 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Petrus: Getuigen: Michael Janssen (Stock?), Susanna Michielsen
Petrus is overleden op zondag 04-06-1752 in Wouw-Bulkenaar, 54 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
Petrus trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 01-11-1721 in Wouw met Francisca Janssen Daenen, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 26-07-1721 in Wouw in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Francisca: pastoor merkt op: dat het paar niet verschenen is omdat de bruidegom weggegaan zou zijn naar een veraf gelegen gebied. Hij nam daarbij een deel van de roerende goederen van zijn verloofde mee. Op 1 november is hij echter teruggekomen, en is het huwelijk alsnog voltrokken
Francisca is geboren omstreeks 1697, dochter van Johannes Daenen en Margarita Janssen. Francisca is overleden omstreeks 1758, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Francisca: ook bekend als: Sophoa Janssen Danen (Sophia) Tirebloms
Kinderen van Petrus en Francisca:
1 Cornelius Stock. Hij is gedoopt op vrijdag 04-06-1723 in Wouw. Cornelius is overleden op woensdag 06-02-1799 in Wouw, 75 jaar oud.
2 Joanna (Jeanne) Petrus (Pieters) Stock, gedoopt op dinsdag 27-03-1725 in Wouw-Bulkenaar. Volgt VIII-a.
3 Johannes Stock, gedoopt op donderdag 23-10-1727 in Bulk. Volgt VIII-b.
4 Daniel Stock, geboren in Bulk. Hij is gedoopt op woensdag 01-02-1730 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Daniel: De moeder; Sophia Daanen
Daniel is overleden op vrijdag 15-03-1754 in Bulk, 24 jaar oud.
5 Michael Pitersen Stock. Hij is gedoopt op zaterdag 05-07-1732 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Michael: Moeder: Lucia Daemen
Michael is overleden, 15 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21-12-1747 in Bulk.
6 Cornelia Stock, gedoopt op zondag 07-11-1734 in Bulk. Volgt VIII-c.
7 Petrus Stock, geboren in Bulk. Volgt VIII-d.
8 Petronilla Stock. Zij is gedoopt op vrijdag 28-08-1739.
Notitie bij de geboorte van Petronilla: Moeder:
Sophia Janssen Damen
Petronilla is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 20-08-1806 in Wouw.
9 Maria Stock. Zij is gedoopt op maandag 25-06-1742 in Bulk.
Notitie bij de geboorte van Maria: Moeder: Seijke Janse Dane
Maria is overleden.
10 Wilhelmus Stock. Hij is gedoopt op vrijdag 06-11-1744 in Bulk. Wilhelmus is overleden.
VII-c Michael Cornelius (Jansen) (van) Stock (Stok) is geboren in Moerstraten, zoon van Cornelius Janssen van Stock (zie VI-a) en Cornelia Antonij Ketelaers. Hij is gedoopt op zaterdag 18-09-1700 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Michael: plaats geboorte: Moerstraten Getuigen: Melchior Brugmans, Maria van Antwerpen namens Barbara Stock
Michael is overleden op donderdag 14-12-1747 in Moerstraten, 47 jaar oud.
Religie:
Rooms Katholiek
Michael trouwde, 23 jaar oud, op zondag 25-06-1724 in Halsteren met Catharina Adriaensse (Willemsen) van den Brouck (Broeck). Catharina is overleden.
Kinderen van Michael en Catharina:
1 Cornelius Stock, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op donderdag 16-05-1726 in Wouw. Cornelius is overleden.
2 Maria Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VIII-e.
3 Cornelia Stock, geboren in Moerstraten. Zij is gedoopt op vrijdag 18-01-1732 in Wouw. Cornelia is overleden.
4 Adrianus Stock, geboren in Moerstraten. Volgt VIII-f.
5 Dijmphna Stock, geboren in Moerstraten. Zij is gedoopt op woensdag 20-11-1737 in Wouw. Dijmphna is overleden.
6 Lucia Stock, geboren in Moerstraten. Zij is gedoopt op woensdag 25-05-1740 in Wouw. Lucia is overleden.
7 Joannes Stock, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op zondag 06-06-1745 in Wouw. Joannes is overleden.
VII-d Elisabeta Cornelise van Stock is geboren in Moerstraten, dochter van Cornelius Janssen van Stock (zie VI-a) en Cornelia Antonij Ketelaers. Zij is gedoopt op zaterdag 27-06-1705 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Elisabeta: Getuigen: Rumoldus (Joannis) Stock, Margarita Dietvorts
Elisabeta is overleden.
Religie:
Rooms Katholiek
Elisabeta trouwde, 29 jaar oud, op zondag 08-05-1735 in Wouw met Johannes (Jan) de Clopper (Klopper).
Notitie bij het huwelijk van Elisabeta en Johannes: eerdere vrouw van Maria Jans gehuwd (19-11-1730 te Heusden)
Johannes is geboren in Vianen. Johannes is overleden op donderdag 15-02-1753 in Bergen op Zoom.
Notitie bij Johannes: in 1733: Woonachtig in Middelschans (Geertruidenberg ), uit het garnizoen.
Beroep:
(onlangs korporaal te Bergen op Zoom (1732))
Kinderen van Elisabeta en Johannes:
1 Cornelius de Clopper (Klopper), geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op zaterdag 31-12-1735 in Wouw. Cornelius is overleden.
2 Petrus de Clopper (Klopper), geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op vrijdag 15-02-1737 in Wouw. Petrus is overleden.
VII-e Guilelmus van der Stock, zoon van Cornelius Janssen van Stock (zie VI-a) en Theuntje (Antonia) Willemsen van Rijen. Hij is gedoopt op zondag 17-11-1715 in Moerstraten.
Notitie bij de geboorte van Guilelmus: Getuigen: Gerardus IJsermans, Nicolaa van Rijen
Guilelmus is overleden. Guilelmus trouwde, 33 jaar oud, op zondag 01-12-1748 in Roosendaal met Adriana Neijsen.
VII-f Catharina (Katie) Romboutz Janssen Stoks, dochter van Romualdus (Rumoldus, Rombout)) Janssen Stock (Stok) Janssen (zie VI-b) en Anna Cobes (Cobese) van den Bergh. Zij is gedoopt op woensdag 03-10-1725 in Bergen op Zoom.
Notitie bij de geboorte van Catharina: moeder als: Anna Cobese Roelen geschreven
Catharina is overleden. Catharina trouwde, 19 jaar oud, op zondag 07-03-1745 in Bergen op Zoom met Andreas (Andries) van der Plas. Andreas is geboren in Turnhout.
Kind van Catharina en Andreas:
1 Johannes van der Plas. Hij is gedoopt op dinsdag 01-03-1746 in Bergen op Zoom. Johannes is overleden.
VIII-a Joanna (Jeanne) Petrus (Pieters) Stock, dochter van Petrus Janssen (Cornelissen) Stock (zie VII-b) en Francisca Janssen Daenen. Zij is gedoopt op dinsdag 27-03-1725 in Wouw-Bulkenaar. Joanna is overleden op dinsdag 18-09-1770 in Bergen op Zoom, 45 jaar oud.
Notitie bij Joanna: ook bekend als: Jannetjen Pieterssen (Jeanne) Steeck.
Zij woonde in 1750 te Bergen op Zoom, en in 1765 op de Bulkenaar onder Wouw.
Joanna:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zondag 24-02-1743 in Wouw met Jacob Cornelisse Bogaards.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 12-07-1750 in Bergen op Zoom met Johannes Verbiest, 35 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 14-04-1715 in Ekeren (bij Antwerpen), zoon van Johannes Verbiest en Maria Geerts.
Notitie bij de geboorte van Johannes: of geboren 25 sept. 1720.
Johannes is overleden na 1765 in Bergen op Zoom, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Joannes, Jan – Verbiest. Jean Verbist was eerder gehuwd op 20 september 1744 te Bergen op Zoom met Maria Janszen Schoepe, rond 1713 te Bergen op Zoom geboren
VIII-b Johannes Stock, zoon van Petrus Janssen (Cornelissen) Stock (zie VII-b) en Francisca Janssen Daenen. Hij is gedoopt op donderdag 23-10-1727 in Bulk. Johannes is overleden op dinsdag 26-06-1804 in Wouw, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: plotseling overleden in de Spellestraat, weduwnaar
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zondag 13-02-1752 in Wouw met Maria Princen. Maria is overleden op zaterdag 21-09-1782 in Wouw.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in de Spellestraat
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Dijmphna (Dingena) Stock, geboren in Dorp. Zij is gedoopt op vrijdag 12-01-1753 in Wouw. Dijmphna is overleden op donderdag 09-11-1809 in Wouw, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dijmphna: overleden in de Spellestraat onder Wouw, 58 jaar oud, ongehuwd, nalatende een zuster
Dijmphna bleef ongehuwd.
2 Pitronella Stock. Zij is gedoopt op zaterdag 02-11-1754 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Pitronella: plaats geboorte: Spellestraat
Pitronella is overleden op zondag 17-08-1806 in Wouw, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pitronella: overleden onder Wouw, 53 jaar oud, nooit gehuwd geweest, nalatende twee zusters
Pitronella bleef ongehuwd.
3 Adriana Stock. Zij is gedoopt op donderdag 10-03-1757 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Adriana: plaats geboorte: Spellestraat
Adriana is overleden op vrijdag 08-02-1828 in Wouw, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: Aangifte van overlijden gedaan door de buren.
Adriana bleef ongehuwd.
VIII-c Cornelia Stock, dochter van Petrus Janssen (Cornelissen) Stock (zie VII-b) en Francisca Janssen Daenen. Zij is gedoopt op zondag 07-11-1734 in Bulk. Cornelia is overleden op maandag 11-01-1796 in Haink, 61 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op zondag 29-02-1756 in Wouw met Cornelius van Tiggelen.
VIII-d Petrus Stock is geboren in Bulk, zoon van Petrus Janssen (Cornelissen) Stock (zie VII-b) en Francisca Janssen Daenen. Hij is gedoopt op dinsdag 12-03-1737 in Wouw. Petrus is overleden op maandag 20-03-1797 in Wouw- Oostelaar, 60 jaar oud. Petrus:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 12-08-1764 in Wouw met Elizabetha luijck, 29 jaar oud. Elizabetha is geboren in Oostelaar, dochter van Marijnus (marinus) luijx en Anna Janssen van Son (Zon). Zij is gedoopt op maandag 04-07-1735 in Wouw. Elizabetha is overleden op woensdag 19-09-1781 in Wouw, 46 jaar oud. Elizabetha is weduwe van Adrianus Verkaarten (ovl. 1763), met wie zij trouwde op zondag 04-05-1760 in Wouw.
Notitie bij Elizabetha: Vr haar huwelijk met Pieter Stok is Elizabetha Luijckx gehuwd geweest met Adrianus Verkaart(en), die geboren is te Nispen en die op zondag 14-8-1763 te Heerle overlijdt. Dit huwelijk werd gesloten op zondag 4-5-1760, met de ondertrouw op 19-4-1760.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 05-05-1782 in Wouw met Dingena van Halteren, 37 jaar oud. Dingena is geboren op woensdag 30-09-1744 in Roosendaal, dochter van Adrianus Janssen van Halteren en Catharina Boons. Dingena is overleden op maandag 25-04-1791 in Wouw, 46 jaar oud.
Notitie bij Dingena: weduwe van Ariaen van den Berg
Kinderen van Petrus en Elizabetha:
1 Anna Stock, geboren in Wouw- Oostelaar. Volgt IX-a.
2 Petrus (Pieter) Stock, gedoopt op maandag 01-09-1766 in Wouw. Volgt IX-b.
3 Daniel Stock, gedoopt op vrijdag 15-09-1769 in Wouw- Oostelaar. Volgt IX-c.
4 Joanna Stock (Stok), geboren in 1770 in Wouw. Volgt IX-d.
5 Cornelia Stock, geboren omstreeks 1773 in Wouw. Volgt IX-e.
VIII-e Maria Stock is geboren in Moerstraten, dochter van Michael Cornelius (Jansen) (van) Stock (Stok) (zie VII-c) en Catharina Adriaensse (Willemsen) van den Brouck (Broeck). Zij is gedoopt op zaterdag 30-07-1729 in Wouw. Maria is overleden op maandag 18-07-1763 in Halsteren, 33 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op zondag 23-11-1755 in Nieuw-Vossemeer met Johannes Rombouts, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Johannes: trouwde in 1764 met Elisabeth Phillipse (Filipsen)
Johannes is een zoon van Adam Jansen Rombouts en Anna Jacobs Verbaeten. Hij is gedoopt op zondag 04-05-1732 in Halsteren. Johannes is overleden op maandag 04-02-1799 in Halsteren, 66 jaar oud.
VIII-f Adrianus Stock is geboren in Moerstraten, zoon van Michael Cornelius (Jansen) (van) Stock (Stok) (zie VII-c) en Catharina Adriaensse (Willemsen) van den Brouck (Broeck). Hij is gedoopt op donderdag 02-09-1734 in Wouw. Adrianus is overleden. Adrianus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 05-08-1760 in Steenbergen met Joanna de laet (Laat), 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Joanna: Adriaan jm geb Moerstraten,
Joanna jd, geb onder Steenbergen
op schriftelijk consent van de moeder des vaders bruidegom en ouderling consent van de zwager van de ouderloze bruid
Joanna is een dochter van Johannes de laet en Catharina van Tiggelen. Zij is gedoopt op woensdag 22-09-1734 in Steenbergen. Joanna is overleden op maandag 21-01-1782 in Steenbergen, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joanna: overledene, geschreven als: Tona de Laat
(2) trouwde, 52 jaar oud, op zaterdag 09-12-1786 in Halsteren met Cornelia (Catharina) van den Broek (Brouck), ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Cornelia: Cornelia was weduwe van Jan van Rosendael (huwelijk 1771)
Cornelia is geboren omstreeks 1750, dochter van Adrianus van den Broeck en Johanna Geerts. Cornelia is overleden.
Kinderen van Adrianus en Joanna:
1 Johannes Stock, geboren in Moerstraten. Hij is gedoopt op zondag 27-09-1761 in Wouw. Johannes is overleden vr 1765, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Catharina Stock. Zij is gedoopt op dinsdag 12-10-1762 in Steenbergen. Catharina is overleden.
3 Joanna Maria Stock. Zij is gedoopt op woensdag 11-07-1764 in Steenbergen. Joanna is overleden.
4 Johannes (Jan) Stok, geboren op maandag 09-09-1765 in Steenbergen. Volgt IX-f.
5 Michael Stock. Hij is gedoopt op maandag 21-08-1769 in Steenbergen. Michael is overleden.
6 Jacobus Stock. Hij is gedoopt op donderdag 20-09-1770 in Steenbergen. Jacobus is overleden.
7 Johanna Stock. Zij is gedoopt op vrijdag 15-10-1773 in Steenbergen. Johanna is overleden.
8 Hubertus Stock. Hij is gedoopt op zaterdag 21-10-1775 in Steenbergen. Hubertus is overleden.
9 Elizabeth Stock, gedoopt op dinsdag 26-03-1776 in Steenbergen. Volgt IX-g.
10 Michael Stock. Hij is gedoopt op zaterdag 06-12-1777 in Steenbergen. Michael is overleden.
11 Martinus Stock. Hij is gedoopt op zondag 11-02-1781 in Steenbergen. Martinus is overleden.
Kind van Adrianus en Cornelia:
12 Adrianus van den Broek (Stok). Hij is gedoopt op zondag 10-09-1786 in Halsteren. Adrianus is overleden.
IX-a Anna Stock is geboren in Wouw- Oostelaar, dochter van Petrus Stock (zie VIII-d) en Elizabetha luijck. Zij is gedoopt op dinsdag 14-05-1765 in Wouw. Anna is overleden op maandag 10-08-1818 in Woensdrecht, 53 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op zondag 29-04-1792 in Wouw met Johannes (Jan) Wittebol, 26 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 21-02-1766 in Wouw, zoon van Jean (Johannes Wittenbols en Johanna (Anna) van Dorst.
Notitie bij de geboorte van Johannes: onwettig kind
Johannes is overleden op vrijdag 30-04-1813 in Woensdrecht, 47 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Anna en Johannes:
1 Cornelius Wittebol. Hij is gedoopt op maandag 28-01-1793 in Wouw. Cornelius is overleden.
2 leonardus Wittebol. Hij is gedoopt op zaterdag 14-06-1794 in Wouw. leonardus is overleden.
3 Elisabeth Wittebol. Zij is gedoopt op zondag 22-01-1797 in Huijbergen. Elisabeth is overleden op dinsdag 10-07-1821 in Bergen op Zoom, 24 jaar oud.
4 Cornelius Wittebol. Hij is gedoopt op zaterdag 02-10-1802 in Huijbergen. Cornelius is overleden.
IX-b Petrus (Pieter) Stock, zoon van Petrus Stock (zie VIII-d) en Elizabetha luijck. Hij is gedoopt op maandag 01-09-1766 in Wouw. Petrus is overleden op zondag 02-03-1834 in Steenbergen, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petrus: naam van de moeder niet vermeld in de akte; wonende en overleden te Steenbergen
Beroep:
herbergier, tapper (Sinninghe vertelt in zijn "Brabantsche Volkshumor" dit aardige verhaaltje uit deze omgeving: Aan den weg van Steenbergen naar Wouw lagen twee herbergen, vlak tegenover elkaar, waarvan de een "De Kat" en de ander "De Uil" heette. In de 1?de eeuw was "De Kat" reeds een veel beklante zaak. Onder de afbeelding van een kat las men op het uithangbord: In de Kat tapt men. Baas Stock, die ’t huis aan de overzij bezat, besloot eveneens ’n tapkroeg te gaan houden en liet een muis op zijn uithangbord schilderen en daaronder: In de Muis tapt men. Dadelijk liet baas Broos uit "De Kat" zijn bord veranderen. Hij gaf zijn kat een muis in den bek. Dit vond de andere waard een al te bijtende scherts; hij wierp zijn muis weg en liet een uil schilderen, ook met een muis tusschen den snavel. Nauwelijks hing dit uit, of baas Broos liet onder zijn kat de woorden schrijven:
O uil, wat dat gij nu benijdt,
De muis, die is mij toegezeid!
Den volgenden dag stond onder de uil het antwoord:
O kat, hoe zijt gij zoo vermeten?
Het onrechtsbrood wordt meest gegeten.

In 1825 woonden de zoons van beide konkurrenten nog elk in hun tapperij en leefden als goede buren. Doch de beide uithangborden waren toen reeds lang verdwenen, en de herbergen bekend als de Kat en de Muis)
Petrus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 25-06-1797 in Steenbergen met Petronilla Dirck van der Wegen, 29 jaar oud. Petronilla is geboren in Moerstraten, dochter van Theodorus van der Wegen en Adriana Maalderij. Zij is gedoopt op zaterdag 02-01-1768 in Wouw. Petronilla is overleden op dinsdag 19-07-1808 in Steenbergen, 40 jaar oud.
Beroep:
huisvrouw
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 25-02-1810 in Steenbergen met Cornelia Loos, 35 of 36 jaar oud, nadat zij op zaterdag 10-02-1810 in Steenbergen in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in 1774 in Essen. Cornelia is overleden op zondag 12-05-1811 in Steenbergen, 36 of 37 jaar oud.
Beroep:
dagloonster
(3) trouwde, 49 jaar oud, op zaterdag 03-02-1816 in Rozendaal met Cornelia (Maria) Jongenelen, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Petrus en Cornelia: Pieter 49 jaar, geboren te Wouw, herbergier, weduwnaar van Cornelia Loos
Cornelia is geboren in Holderberg, dochter van Cornelis Jongenelen en Johanna van Lijenburg. Zij is gedoopt op maandag 05-07-1773 in Wouw.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Joanna Leijenborg
ex Oudenbosch
Cornelius Jongenelen
ex Zegge
Cornelia is overleden op zondag 03-12-1837 in Wouw, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Haar moeder staat op de ovelijdensakte vermeld als: Petronilla van der Weegen, maar dit was de eerste vrouw van Petrus.
Notitie bij Cornelia: 12-05-1834
Diversen: transport van Johannes Stok onder Steenbergen, en Adriaan Stok te Wouw, aan Maria Jongenelen, weduwe van Pieter Stok, van een huisje met schuurtje en erf onder Steenbergen in de Boomdijk, voor fl. 75,-
Beroep:
Dienstmeid, arbeidster
Kinderen van Petrus en Petronilla:
1 Pertronilla Stock. Zij is gedoopt op donderdag 25-01-1798 in Kruisland. Pertronilla is overleden op zaterdag 27-01-1798 in Kruisland, 2 dagen oud.
2 Johannes Stock. Hij is gedoopt op zondag 13-01-1799 in Steenbergen. Johannes is overleden op woensdag 07-04-1802 in Steenbergen, 3 jaar oud (oorzaak: verdronken).
3 Dorothea Stock, gedoopt op zondag 09-03-1800 in Kruisland. Volgt X-a.
4 Petrus Stock. Hij is gedoopt op maandag 13-07-1801 in Kruisland. Petrus is overleden vr 1808, ten hoogste 7 jaar oud.
5 Johanna Stock. Zij is gedoopt op zaterdag 05-02-1803 in Steenbergen. Johanna is overleden.
6 Elizabeth Stock. Zij is gedoopt op vrijdag 18-05-1804 in Steenbergen. Elizabeth is overleden.
7 Johannes (Jan) Stock (Stok), gedoopt op vrijdag 18-05-1804 in Steenbergen. Volgt X-b.
8 Adrianus Stock, gedoopt op dinsdag 11-02-1806 in Steenbergen. Volgt X-c.
9 Petrus Stock. Hij is gedoopt op vrijdag 20-05-1808 in Steenbergen. Petrus is overleden op vrijdag 14-10-1808 in Kruisland, 4 maanden oud.
Kinderen van Petrus en Cornelia (3):
10 kornelis Stok, geboren op woensdag 13-11-1816 in Steenbergen. kornelis is overleden op maandag 16-12-1816 in Steenbergen, 1 maand oud.
11 kornelis Stok, geboren op vrijdag 20-03-1818 in Steenbergen. Volgt X-d.
IX-c Daniel Stock, zoon van Petrus Stock (zie VIII-d) en Elizabetha luijck. Hij is gedoopt op vrijdag 15-09-1769 in Wouw- Oostelaar. Daniel is overleden op maandag 16-01-1854 in Wouw, 84 jaar oud. Daniel:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 03-05-1795 in Kruisland met Catharina van der Weegen, 23 jaar oud. Catharina is geboren in Moerstraten, dochter van Theodorus van der Wegen en Adriana Maalderij. Zij is gedoopt op dinsdag 07-04-1772 in Wouw. Catharina is overleden op donderdag 03-07-1806 in Steenbergen- Boomdijk, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op vrijdag 16-05-1817 in Wouw met Cornelia Gijsels (Gijsen), 52 jaar oud. Cornelia is geboren op dinsdag 04-09-1764 in Calmpthout, dochter van Joannes Gabriel Gijsels en Maria Peeters Marijnissen van Geel. Cornelia is overleden op zaterdag 05-04-1828 in Steenbergen, 63 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: weduwe van Joannes Van Loon??
Beroep:
arbeidster
(3) trouwde, 62 jaar oud, op donderdag 15-09-1831 in Steenbergen met Elisabeth Baers (Baas), 59 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Antonii Baers (Baars) en Adriana van Terheijen. Zij is gedoopt op donderdag 28-11-1771 in Steenbergen. Elisabeth is overleden.
Kinderen van Daniel en Catharina:
1 Elizabet Stock, geboren op vrijdag 29-04-1796 in Moerstraten. Volgt X-e.
2 Cornelis Stock (Stok), geboren op zaterdag 06-01-1798 in Moerstraten. Volgt X-f.
3 Dorothea Stock, geboren op woensdag 28-11-1798 in Moerstraten. Volgt X-g.
4 Petrus (Pieter) Stock (Stok), gedoopt op dinsdag 17-11-1801 in Steenbergen. Volgt X-h.
5 Johannes Stock. Hij is gedoopt op zondag 13-02-1803 in Steenbergen. Johannes is overleden.
IX-d Joanna Stock (Stok) is geboren in 1770 in Wouw, dochter van Petrus Stock (zie VIII-d) en Elizabetha luijck. Joanna is overleden op zaterdag 28-11-1818 in Bergen op Zoom, 47 of 48 jaar oud. Joanna trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 17-07-1796 in Bergen op Zoom met Hendrik (Heinrich) Maur (Maurer), 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1765 in Kanton Zurich. Hendrik is overleden op zaterdag 29-06-1833 in Bergen op Zoom, 67 of 68 jaar oud.
IX-e Cornelia Stock is geboren omstreeks 1773 in Wouw, dochter van Petrus Stock (zie VIII-d) en Elizabetha luijck. Cornelia is overleden op zondag 19-12-1819 in Steenbergen, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: achternaam moeder niet vermeld; wonende en overleden te Steenbergen.
Beroep:
arbeidster
Cornelia trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zondag 01-05-1803 in Steenbergen met Lucas Theodorus Verdonck, 28 jaar oud. Lucas is een zoon van Dirck (Theodorus) Verdonck en Maria Cornelia van Simmeren. Hij is gedoopt op zondag 29-05-1774 in Roosendaal-Nispen. Lucas is overleden op woensdag 09-06-1819 in Steenbergen, 45 jaar oud.
Beroep:
arbeider
IX-f Johannes (Jan) Stok is geboren op maandag 09-09-1765 in Steenbergen, zoon van Adrianus Stock (zie VIII-f) en Joanna de laet (Laat). Jan is overleden op donderdag 25-06-1846 in Halsteren, 80 jaar oud.
Beroep:
Dagloner, arbeider, dienstknecht
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24-01-1791 in Halsteren [bron: RK trouw- en begraafboek 1791-1810] met Maria Vermeeren, 34 jaar oud. Bij het kerkelijk huwelijk van Jan en Maria was de volgende getuige aanwezig: lambertus de Vos.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Het paar trouwde nog een keer voor de kerk en wel op 30 jan. 1791. (16 NH doop- en trouwboek 1747-1810 - huwelijken 1747-1796) In de akte staat: Maria van Meire.
Maria is geboren in Noordgeest, dochter van Adriaen Adriaenzen Vermeeren en Maria Bastiaensen van loenhout. Zij is gedoopt op zaterdag 26-06-1756 in Halsteren.
Notitie bij de geboorte van Maria: Noordgeest, ook wel de hoge polder Noordgeest genoemd. Deze polder ligt onder Bergen op Zoom en Halsteren.
Maria is overleden op woensdag 10-12-1800 in Halsteren, 44 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 12-12-1800 in Halsteren. Maria is weduwe van Adrianus Neefs (1738-1789), met wie zij trouwde op zondag 13-05-1781 in Halsteren.
Religie:
R.K.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op zondag 26-04-1801 in Halsteren met Catharina Mens, 35 jaar oud. Catharina is geboren in Woensdrecht, dochter van Antonius Janssen Mens en Adriana Gabrielse Gijsen. Zij is gedoopt op woensdag 16-10-1765 in Wouw. Catharina is overleden op zondag 09-03-1845 in Halsteren, 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 leonardus Stok. Bij de geboorteaangifte van leonardus waren de volgende getuigen aanwezig: Adriana van Kasteelen en Martinus Stoffels. Hij is gedoopt op dinsdag 31-07-1792 in Halsteren.
Notitie bij de geboorte van leonardus: Vader uit Steenbergen. Moeder uit Halsteren. Dopeling afkomstig uit: Beijmoer.
leonardus is overleden.
Religie:
R.K.
2 Marinus (marijn) Stok, gedoopt op vrijdag 05-02-1796 in Steenbergen. Volgt X-i.
Kinderen van Jan en Catharina:
3 Martinus Stok. Hij is gedoopt op zaterdag 09-02-1805 in Halsteren.
Notitie bij de geboorte van Martinus: Vader uit Steenbergen. Moeder uit Woensdrecht. Dopeling afkomstig uit: Noordgeest
Martinus is overleden.
4 Adrianus Stok, geboren in Steenbergen. Volgt X-j.
IX-g Elizabeth Stock, dochter van Adrianus Stock (zie VIII-f) en Joanna de laet (Laat). Zij is gedoopt op dinsdag 26-03-1776 in Steenbergen. Elizabeth is overleden op zondag 16-12-1832 in Steenbergen, 56 jaar oud.
Beroep:
naaister (1820)
Elizabeth trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 1790 met Jacobus Chattelion, ongeveer 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elizabeth en Jacobus: op 10 nov 1791 werd in Heusden hun zoon Dominicus geboren
Jacobus is geboren in 1762 in Maastricht, zoon van Jacobus Chattelion en Maria Margaretha Bastiaans. Jacobus is overleden op maandag 15-02-1819 in Vriescheloo, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Hij was gestationeerd in Vriescheloo, gem. Bellingwolde prov. Groningen
Beroep:
sergeant bij de grensjager
X-a Dorothea Stock, dochter van Petrus (Pieter) Stock (zie IX-b) en Petronilla Dirck van der Wegen. Zij is gedoopt op zondag 09-03-1800 in Kruisland. Dorothea is overleden op vrijdag 08-04-1831 in Woensdrecht, 31 jaar oud. Dorothea trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17-05-1827 in Bergen op Zoom met Cornelius van Veldhoven, 24 jaar oud. Cornelius is een zoon van Hubertus van Veldhoven en Petronella Buermans. Hij is gedoopt op dinsdag 26-04-1803 in Bergen op Zoom. Cornelius is overleden op vrijdag 21-04-1882 in Woensdrecht, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelius: weduwnaar van Anna Catharina Nuijts
Notitie bij Cornelius: later weduwnaar van Anna Catharina Nuijts.
X-b Johannes (Jan) Stock (Stok), zoon van Petrus (Pieter) Stock (zie IX-b) en Petronilla Dirck van der Wegen. Hij is gedoopt op vrijdag 18-05-1804 in Steenbergen. Jan is overleden op donderdag 17-02-1853 in Steenbergen, 48 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 12-05-1835 in Wouw met Anna Cornelia Mens, 30 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 22-11-1804 in Wouw, dochter van Pieter Mens en Anna van Osta. Anna is overleden op vrijdag 09-07-1886 in Wouw, 81 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Jan en Anna:
1 Adriana Stock, geboren in 1835 in Wouw. Adriana is overleden op vrijdag 23-08-1907 in Wouw, 71 of 72 jaar oud. Adriana bleef ongehuwd.
2 Pieter Stock, geboren in 1836. Pieter is overleden op dinsdag 23-02-1836 in Wouw, geen jaar oud.
3 Petronilla Stok, geboren op donderdag 13-04-1837 in Steenbergen. Petronilla is overleden op donderdag 18-02-1841 in Steenbergen, 3 jaar oud.
4 Pieter Stock, geboren op maandag 05-11-1838 in Steenbergen. Pieter is overleden op dinsdag 30-03-1841 in Steenbergen, 2 jaar oud.
5 Adriaan Stock, geboren op vrijdag 13-03-1840 in Steenbergen. Adriaan is overleden op zaterdag 08-01-1842 in Steenbergen, 1 jaar oud.
6 Petronilla Stock, geboren op zondag 06-02-1842 in Steenbergen. Petronilla is overleden op vrijdag 26-05-1871 in Wouw, 29 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
7 Joanna Stock, geboren op maandag 03-06-1844 in Steenbergen. Volgt XI-a.
8 Pieter Stock, geboren op vrijdag 29-01-1847 in Steenbergen. Pieter is overleden.
X-c Adrianus Stock, zoon van Petrus (Pieter) Stock (zie IX-b) en Petronilla Dirck van der Wegen. Hij is gedoopt op dinsdag 11-02-1806 in Steenbergen. Adrianus is overleden op zaterdag 02-01-1892 in Wouw, 85 jaar oud.
Notitie bij Adrianus: 01-11-1838
Diversen koopkontrakt door Pieter Lauwens, koopman; en zijn huisvrouw Adriana van Aart; beiden wonende te Wouw; van een huizing, schuur en erf, staande en gelegen binnen het dorp Wouw; aan Adriaan Stok, dagloner, wonende te Wouw; voor fl. 800,--

06-11-1838
Diversen hypotheek door Adriaan Stok en zijn huisvrouw Petronella Wouts, dagloners, wonende te Wouw; kapitaal groot fl. 300,--; ten behoeve van de heer Matthias Leijer, wijnkoper, wonende te Bergen op Zoom
Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 09-12-1835 in Wouw met Pieternella Wouts, 38 jaar oud. Pieternella is geboren in Wouwse Hil, dochter van Marijnis Wouts en Barbera van Ginniken. Zij is gedoopt op donderdag 07-09-1797 in Wouw. Pieternella is overleden op zondag 12-03-1882 in Wouw, 84 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Pieternella:
1 Barbera Stok, geboren op zaterdag 28-05-1836 in Wouw. Barbera is overleden op maandag 16-01-1837 in Wouw, 7 maanden oud.
2 Barbera Stock, geboren op woensdag 25-07-1838 in Wouw. Volgt XI-b.
3 Marijn Stock, geboren op dinsdag 12-07-1842 in Wouw. Marijn is overleden op maandag 02-01-1843 in Wouw, 5 maanden oud.
X-d kornelis Stok is geboren op vrijdag 20-03-1818 in Steenbergen, zoon van Petrus (Pieter) Stock (zie IX-b) en Cornelia (Maria) Jongenelen. kornelis is overleden op donderdag 05-04-1883 in Steenbergen, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van kornelis: vader vermeld als: Adriaan Stok
Beroep:
bouwmansknecht
Veroordeling:
Veroordeeld (30 juni 1856) voor diefstal, tien dagen gevangenis (2 okt. 1856). Dit was zijn tweede veroordeling.
kornelis trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 23-06-1841 in Wouw met Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk, 24 jaar oud. Jacomijna is geboren op zondag 19-01-1817 in Wouw, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Antonia (Anthonetta) van Loenhout. Jacomijna is overleden.
Beroep:
dagloonster
Kinderen van kornelis en Jacomijna:
1 Pieter Stok, geboren op vrijdag 01-04-1842 in Wouw. Volgt XI-c.
2 Adriaan Stok, geboren op vrijdag 01-04-1842 in Wouw. Adriaan is overleden op donderdag 26-10-1905 in Roosendaal, 63 jaar oud.
Notitie bij Adriaan: Inschrijvingsregister gevangen mannen, Gevangenissen in Breda, 1815-1940 (1858)
delict: diefstal
Adriaan bleef ongehuwd.
Veroordeling:
Adriaan was 16 jaar toen hij werd veroordeeld wegens diefstal (20 mei 1856, kantongerecht Bergen op Zoom, voor zes dagen) op dat moment was hij van beroep arbeider en woonde in het Princenland. Op zestien april 1858 werd hij ingeschreven, wanneer hij uit de gevangenis kwam is onbekend.
3 Anna Maria Stok, geboren op woensdag 30-07-1845 in Wouw. Volgt XI-d.
4 Antonetta Stok, geboren op donderdag 11-04-1850 in Wouw. Volgt XI-e.
5 Johannes Stok, geboren op zaterdag 07-08-1852 in Wouw. Volgt XI-f.
6 Cornelis Stok, geboren op zaterdag 02-02-1856 in Wouw. Cornelis is overleden op vrijdag 15-02-1856 in Wouw, 13 dagen oud.
7 Elizabeth Stok, geboren op dinsdag 03-12-1861 in Steenbergen. Volgt XI-g.
X-e Elizabet Stock is geboren op vrijdag 29-04-1796 in Moerstraten, dochter van Daniel Stock (zie IX-c) en Catharina van der Weegen. Elizabet is overleden op dinsdag 19-01-1830 in Wouw, 33 jaar oud.
Beroep:
Boerenmeid
Elizabet trouwde, 27 jaar oud, op maandag 05-05-1823 in Wouw met Jacobus van Kaam, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 03-12-1798 in Moerstraten, zoon van Cornelis van Kaam en Adriana van Elsackers. Jacobus is overleden op zaterdag 16-12-1871 in Wouw, 73 jaar oud.
Beroep:
Bouwknecht
X-f Cornelis Stock (Stok) is geboren op zaterdag 06-01-1798 in Moerstraten, zoon van Daniel Stock (zie IX-c) en Catharina van der Weegen. Cornelis is overleden op dinsdag 06-10-1874 in Steenbergen, 76 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 13-10-1831 in Wouw met Cornelia Baseliers, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 19-09-1802 in Kruisland, dochter van Roeland Baseliers en Pieternella (Petronilla) Jacobus Meus (Mens). Cornelia is overleden op zaterdag 11-02-1888 in Steenbergen, 85 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Roeland Huibrecht Stok, geboren op zaterdag 03-11-1832 in Steenbergen. Volgt XI-h.
2 Maria Catharina Stok, geboren op maandag 01-12-1834 in Steenbergen. Volgt XI-i.
3 Petronilla Stok, geboren op vrijdag 16-02-1838 in Steenbergen. Petronilla is overleden op donderdag 21-03-1912 in Wouw, 74 jaar oud.
4 Jacobus Stok, geboren op dinsdag 07-09-1841 in Steenbergen. Volgt XI-j.
5 Johannes (Jan) Stok, geboren op dinsdag 29-04-1845 in Steenbergen. Volgt XI-k.
X-g Dorothea Stock is geboren op woensdag 28-11-1798 in Moerstraten, dochter van Daniel Stock (zie IX-c) en Catharina van der Weegen. Dorothea is overleden op dinsdag 15-05-1855 in Wouw, 56 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Dorothea trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 08-05-1840 in Steenbergen met Johannes Aarden, 42 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 17-07-1797 in Wouw, zoon van Gijsbertus (Gilbert) Aarden en Anna Maria Somers. Johannes is overleden op zondag 24-05-1863 in Wouw, 65 jaar oud.
X-h Petrus (Pieter) Stock (Stok), zoon van Daniel Stock (zie IX-c) en Catharina van der Weegen. Hij is gedoopt op dinsdag 17-11-1801 in Steenbergen. Petrus is overleden op zaterdag 16-06-1860 in Halsteren, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petrus: Moeder vermeld als: Catharina van der Wegenbeide
Petrus trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 05-05-1831 in Bergen op Zoom met Petronilla Bolis (Bolus), 32 jaar oud. Petronilla is geboren op zaterdag 21-07-1798 in Dorp, dochter van Adrianus Bolis en Maria Elizabeth Mulders. Petronilla is overleden op dinsdag 15-08-1865 in Halsteren, 67 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Kinderen van Petrus en Petronilla:
1 Maria Catharina Stok, geboren op woensdag 04-04-1832 in Wouw. Volgt XI-l.
2 Adrianus Stok, geboren op dinsdag 13-09-1836 in Halsteren. Volgt XI-m.
X-i Marinus (marijn) Stok, zoon van Johannes (Jan) Stok (zie IX-f) en Maria Vermeeren. Hij is gedoopt op vrijdag 05-02-1796 in Steenbergen.
Notitie bij de geboorte van Marinus: Vader uit Steenbergen. Moeder uit Halsteren. Dopeling afkomstig uit: Noordgeest
Marinus is overleden op vrijdag 20-02-1885 in Halsteren, 89 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Het Zuiden, Christelijk-historisch blad | 6 mei 1880

Deze dagen herdacht Marinus Stok den dag waarop hij voor 75 jaren in dienst trad als koewachter bij den landbouwer Adrianus Hoedevangers op de hofstede ’Jagersrust’, gelegen in den Auvergne-polder onder Halsteren. Stok, thans 84 jaren oud, verricht nog iederen dag zijn veldarbeid in dienst van den landbouwer Dekkers, die thans de genoemde hofstede bewoont.

-De Auvergnepolder is een polder ten westen van Halsteren, die aangelegd is op slikken aan de Brabantse kant van de Eendracht.

Hier lag eerst een andere polder, de ’s-Heer Boudewijnspolder. In 1583 werden hiervan de dijken doorgestoken en de polder verdween. In 1692 werd uiteindelijk opnieuw een polder ingedijkt: De Auvergnepolder. Deze polder vormde feitelijk een eiland, daar ze van het vasteland was afgescheiden door een kreek, het Lange Water genaamd, welke bij de aanleg van de polder intact bleef. De polder zelf is een strak ingedeelde zeekleipolder, waarop voornamelijk landbouw wordt bedreven.

In het uiterste oosten van de polder lig de buurtschap Slikkenburg. Hier lag vroeger het Hoornwerk Slikkenburg, dat deel uitmaakte van de Linie van de Eendracht.

Van hier uit vertrok, sinds de aanleg van de polder, de veerpont over de Eendracht naar Tholen. Ook voordat de polder werd aangelegd was er zulk een veer, dat reeds in 1341 werd vermeld. Sinds 1882 kwam ook de stoomtram vanuit Bergen op Zoom bij het Thoolse veer aan, en nam de drukte toe. De open boot zorgde voor veel ongemak: de overtocht is moeilijk, ongeriefelijk, en veelal schadelijk voor de gezondheid, vooral in den winter, wanneer de passagiers tijdens de overtocht bij koud of nat weer of bij storm geheel onbeschermd aan weer en wind staan blootgesteld. Men zoekt beschutting achter een kar of achter een rijtuig, wanneer die toevallig, tijdens de overtocht zich op den pont bevinden...

In 1923 werd een ijzeren boot aangeschaft. In 1928 kwam er een brug en verdween het veer.

Pas in 1692 werd de Auvergnepolder bedijkt
De grond werd in cultuur gebracht vanuit diverse boerderijen zoals Vossenberg
en Jagersrust (nu industrieterrein).

Onder het industrieterrein (Lelyweg e.o.) kunnen resten van de boerderijen Jagersrust en Vossenberg liggen. Hun locatie is vrij nauwkeurig bekend. Of er daadwerkelijk nog resten liggen, hangt af de mate waarin de bodem werd verstoord.--
Beroep:
koewachter   [bron: Nieuwe Tilburgsche Courant, zondag 22 februari 1880]
Marinus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 05-01-1821 in Halsteren met Cornelia Catharina Govaarts (Govers), 23 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 03-05-1797 in Halsteren, dochter van Cornelis (Govers) Govaarts en Anna Elisabeth (Gilese) Gillise.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: Vader uit Zierikzee. Moeder uit Bergen op Zoom. Dopeling afkomstig uit: Noordgeest.
Cornelia is overleden op dinsdag 13-05-1828 om 19:00 in Halsteren, 31 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Ook als Johanna Cornelia Govaarts geschreven
(2) trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 17-09-1829 in Bergen op Zoom met Adriana Verbeek (Verbeeck), 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marinus en Adriana: Zij was weduwe van Johannes de Koning
Adriana is geboren op maandag 05-03-1781 in Moerstraten, dochter van Jacobus Verbeeck en Dijmphna (Dingena) Doggen. Adriana is overleden op donderdag 10-12-1863 in Halsteren, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: eerder weduwe van Johannes de Koning. ovl. 28 mei 1810, in den polder het oudeland onder Steenbergen. In den ouderdom van 25 jaren.
Beroep:
dagloonster
Kinderen van Marinus en Cornelia:
1 leonardus Stok, geboren op zaterdag 25-08-1821 in Halsteren. leonardus is overleden op zondag 16-09-1821 in Halsteren, 22 dagen oud.
2 Cornelis Stok, geboren op zondag 01-09-1822 in Halsteren. Volgt XI-n.
3 leonardus Stok, geboren op maandag 02-01-1826 in Halsteren. Volgt XI-o.
X-j Adrianus Stok is geboren in Steenbergen, zoon van Johannes (Jan) Stok (zie IX-f) en Catharina Mens. Hij is gedoopt op dinsdag 29-07-1806 in Halsteren. Adrianus is overleden op vrijdag 18-02-1848 in Halsteren, 41 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Adrianus trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 03-07-1835 in Halsteren met Johanna Schippers, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Johanna: Zij was weduwe van Petrus van den Boom, huwelijk: vrijdag 7 juli 1826
Johanna is geboren op vrijdag 11-11-1803 in Halsteren, dochter van Franciscus Schippers en Dingena (Dijmphna) Gilise. Johanna is overleden op vrijdag 05-03-1875 in Woensdrecht, 71 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Ook wel Maria gemoemd
XI-a Joanna Stock is geboren op maandag 03-06-1844 in Steenbergen, dochter van Johannes (Jan) Stock (Stok) (zie X-b) en Anna Cornelia Mens. Joanna is overleden op maandag 01-07-1918 in Wouw, 74 jaar oud.
Notitie bij Joanna: 01-04-1918
Diversen verdeling tussen Johanna Stok, weduwe van Petrus Hermans te Wouw, en haar kinderen, van de huwelijksgemeenschap bestaan hebbende tussen haar en wijlen haar echtgenoot Petrus Hermans en van de nalatenschap van deze laatste
Joanna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 03-11-1868 in Wouw met Petrus Hermans, 29 jaar oud. Petrus is geboren op maandag 06-05-1839 in Wouw, zoon van Johannes Hermans en Adriana Claessens (Klaassens). Petrus is overleden op vrijdag 01-11-1912 in Wouw, 73 jaar oud.
Beroep:
Slachter
Kinderen van Joanna en Petrus:
1 Adriana Hermans.
2 Johannes Hermans.
3 Adrianus Hermans.
4 Maria Hermans.
XI-b Barbera Stock is geboren op woensdag 25-07-1838 in Wouw, dochter van Adrianus Stock (zie X-c) en Pieternella Wouts. Barbera is overleden op dinsdag 27-10-1874 in Wouw, 36 jaar oud. Barbera trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 05-07-1865 in Wouw met Johannes van Wesel (Wezel), 41 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 17-06-1824 in Wouw, zoon van Jacobus Janse Wesel en Helena Hermans. Johannes is overleden op maandag 12-07-1886 in Wouw, 62 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
XI-c Pieter Stok is geboren op vrijdag 01-04-1842 in Wouw, zoon van kornelis Stok (zie X-d) en Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk. Pieter is overleden op woensdag 03-11-1880 in Steenbergen, 38 jaar oud. Pieter trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 02-04-1875 in Steenbergen met Dimphna Lodiers, 33 jaar oud. Dimphna is geboren op donderdag 30-09-1841 in Steenbergen, dochter van Adriaan Lodiers en Maria Johanna Mangelaars. Dimphna is overleden op maandag 28-10-1912 in Steenbergen, 71 jaar oud.
Notitie bij Dimphna: 20-12-1905
Diversen: verkoop door Cornelis Lodiers aan Dingena Lodiers, weduwe van Petrus Stok, beiden te Kruisland, van een huis met erf en tuin aldaar, sectie K 794 en 795, voor fl. 1.000,-
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Pieter en Dimphna:
1 kornelis Stok, geboren op zaterdag 30-11-1867 in Steenbergen. kornelis is overleden op donderdag 07-11-1918 in Roosendaal- Nispen, 50 jaar oud. kornelis bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
2 Adriaan Stok, geboren op donderdag 13-05-1875 in Steenbergen. Adriaan is overleden op zondag 02-05-1920 in Roosendaal- Nispen, 44 jaar oud. Adriaan bleef ongehuwd.
Beroep:
landbouwersknecht
3 Maria Anna Stok, geboren op maandag 29-04-1878 in Steenbergen. Volgt XII-a.
4 Wilhelmina Stok, geboren op maandag 06-09-1880 in Steenbergen. Wilhelmina is overleden.
XI-d Anna Maria Stok is geboren op woensdag 30-07-1845 in Wouw, dochter van kornelis Stok (zie X-d) en Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk. Anna is overleden op maandag 17-12-1934 in Oudenbosch, 89 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 12-07-1872 in Steenbergen met Pieter Simonet, 29 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 17-04-1843 in Steenbergen, zoon van Jan Jacobus Simonet en Johanna Musters. Pieter is overleden.
XI-e Antonetta Stok is geboren op donderdag 11-04-1850 in Wouw, dochter van kornelis Stok (zie X-d) en Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk. Antonetta is overleden op vrijdag 08-03-1918 in Kruisland, 67 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Antonetta trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 01-09-1876 in Wouw met Jan Lodiers, 32 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 30-03-1844 in Kruisland, zoon van Adriaan Lodiers en Maria Johanna Mangelaars. Jan is overleden op woensdag 06-12-1905 in Kruisland, 61 jaar oud.
Kinderen van Antonetta en Jan:
1 Petronilla Lodier, geboren in 1877 in Steenbergen. Petronilla is overleden.
2 kornelis Lodier, geboren in 1878 in Steenbergen. kornelis is overleden.
3 Peter Lodier, geboren in 1881 in Steenbergen. Peter is overleden.
4 Adriaan Lodier, geboren in 1884 in Steenbergen. Adriaan is overleden.
5 Dingena Lodier, geboren in 1897 in Steenbergen. Dingena is overleden.
XI-f Johannes Stok is geboren op zaterdag 07-08-1852 in Wouw, zoon van kornelis Stok (zie X-d) en Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk. Johannes is overleden op vrijdag 29-10-1926 in Uithoorn, 74 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30-06-1881 in Uithoorn met Theodora Vendrik, 19 jaar oud. Theodora is geboren op vrijdag 24-01-1862 in Mijdrecht, dochter van Theodorus (Dirk) Vendrik (Vendrig) en Aaltje van Ankeren. Theodora is overleden op donderdag 26-12-1929 in Uithoorn, 67 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Theodora:
1 Jacoba Stok, geboren op dinsdag 30-08-1881 in Uithoorn. Jacoba is overleden op vrijdag 09-06-1882 in Uithoorn, 9 maanden oud.
2 Elisabeth Stok, geboren op zaterdag 10-02-1883 in Uithoorn. Volgt XII-b.
3 Alida Jacoba Stok, geboren op vrijdag 14-05-1886 in Uithoorn. Volgt XII-c.
4 Theodora Stok, geboren op donderdag 30-06-1887 in Uithoorn. Theodora is overleden op maandag 14-07-1980 in Uithoorn, 93 jaar oud.
5 Johanna Maria Stok, geboren op donderdag 16-05-1889 in Uithoorn. Johanna is overleden op vrijdag 27-02-1891 in Uithoorn, 1 jaar oud.
6 Anna Maria Stok, geboren op zaterdag 03-10-1891 in Uithoorn. Anna is overleden op vrijdag 06-07-1956 in Uithoorn, 64 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
7 Cornelis Stok, geboren op zondag 29-10-1893 in Uithoorn. Volgt XII-d.
8 Pieternella Stok, geboren op woensdag 02-01-1895 in Uithoorn. Pieternella is overleden op dinsdag 09-04-1895 in Uithoorn, 3 maanden oud.
9 Pieter Stok, geboren op maandag 18-01-1897 in Uithoorn. Pieter is overleden op woensdag 28-04-1897 in Uithoorn, 3 maanden oud.
10 Petrus Stok, geboren op vrijdag 12-01-1900 in Uithoorn. Petrus is overleden op vrijdag 27-07-1900 in Uithoorn, 6 maanden oud.
XI-g Elizabeth Stok is geboren op dinsdag 03-12-1861 in Steenbergen, dochter van kornelis Stok (zie X-d) en Jacomijna (Wilhelmina) Suijkerbuijk. Elizabeth is overleden op vrijdag 16-05-1930 in Steenbergen, 68 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: 13-09-1928
Diversen Inzet van onroerend goed ten verzoeke van Elisabeth Stok, weduwe van Jacobus de Groen te Kruisland, gemeente Steenbergen.

"veiling van: een arbeidershuis met schuurtje, erf en tuin aan de Hanendreef ter plaatse het Hoekje onder Kruisland".
Elizabeth trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 23-05-1890 in Steenbergen met Jacobus de Groen, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 12-06-1865 in Steenbergen, zoon van Adriaan de Groen en Dimphna Voorbraak. Jacobus is overleden op zondag 29-07-1928 in Roosendaal- Nispen, 63 jaar oud.
Beroep:
landarbeider
Kinderen van Elizabeth en Jacobus:
1 Dimphna de Groen, geboren in 1892 in Steenbergen. Dimphna is overleden.
2 Wilhelmina de Groen, geboren in 1894 in Steenbergen. Wilhelmina is overleden.
3 Cornelia de Groen, geboren op donderdag 29-04-1897 in Steenbergen. Cornelia is overleden.
XI-h Roeland Huibrecht Stok is geboren op zaterdag 03-11-1832 in Steenbergen, zoon van Cornelis Stock (Stok) (zie X-f) en Cornelia Baseliers. Roeland is overleden op zondag 24-09-1876 in Wouw, 43 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Roeland trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 14-05-1862 in Wouw met Johanna de Rooij, 38 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 04-08-1823 in Steenbergen, dochter van Adrianus (Adriaan) van (de) Roij (Rooij) en Maria Konings. Johanna is overleden op maandag 07-11-1887 in Wouw, 64 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Kind van Roeland en Johanna:
1 Maria Cornelia Stok, geboren op zondag 27-08-1871 in Wouw. Volgt XII-e.
XI-i Maria Catharina Stok is geboren op maandag 01-12-1834 in Steenbergen, dochter van Cornelis Stock (Stok) (zie X-f) en Cornelia Baseliers. Maria is overleden op maandag 08-05-1876 in Halsteren, 41 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 08-02-1861 in Steenbergen met Cornelis Broekhoven, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 09-12-1832 in Roosendaal, zoon van Willem Broekhoven en Adriana Vromans.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: geboren in een huis onder Roosendaal.
Cornelis is overleden op dinsdag 15-09-1863 in Steenbergen, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 11-11-1864 in Steenbergen met Michiel Karremans, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Michiel: Eerder weduwnaar van Maria Huigen.
Michiel is geboren op zaterdag 07-10-1820 in Halsteren, zoon van Michiel Karremans en Adriana van der Sanden (Zanden). Michiel is overleden op zaterdag 19-08-1882 in Halsteren, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Michiel: 22-11-1882
Boedelscheiding der nalatenschappen van Michiel Karremans en Maria Stok in leven echtelieden, tussen Cornelis Aarden n.u. Maria Elisabeth Karremans te Halsteren; Cornelia Baseliers, weduwe Cornelis Stok en Pieternella Stok, beide te Steenbergen; Anna de Rooij, weduwe Roeland Huijbrecht Stok te Wouw voorzich en als voogdes over Cornelia Stok haar kind; Marijn Ijzermans te Bergen op Zoom n.u. Cornelia van Eekelen, eerder weduwe Johannes Stok, mede- voogd en zijvoogdes over hare kinderen Jacobus en Joanna Cornelia Stok; Jacobus Stok te Wouw, voorzich en als toeziend voogd over voornoemde minder- jarigen.
Beroep:
arbeider
XI-j Jacobus Stok is geboren op dinsdag 07-09-1841 in Steenbergen, zoon van Cornelis Stock (Stok) (zie X-f) en Cornelia Baseliers. Jacobus is overleden op vrijdag 24-11-1905 in Wouw, 64 jaar oud.
Beroep:
arbeider, later landbouwer
Jacobus trouwde, 35 jaar oud, op maandag 08-01-1877 in Wouw met Johanna Mens, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 10-05-1851 in Wouw, dochter van Jacobus Mens en Johanna Mangelaars. Johanna is overleden op donderdag 29-04-1937 in Wouw, 85 jaar oud.
Notitie bij Johanna: 05-07-1907
testament van Johanna Mens, weduwe van Johannes Stok uit Wouw. Zij woonde op Westelaar onder Wouw.

"Ik legateer bij vooruitmaking en vrij van rechten en kosten aan mijnen zoon Petrus Stok, eenesom van tweehonderd gulden"

03-12-1935
Diversen Afstand door Johanna Mens, weduwe van Jacobus Stok onder Wouw van hare rechten als legitimarisse in de nalatenschap van haren zoon Petrus Stok.
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Johanna Cornelia Stok, geboren op zaterdag 22-11-1879 in Wouw. Volgt XII-f.
2 Adrianus Stok, geboren op zondag 03-04-1881 in Wouw. Volgt XII-g.
3 Maria Catharina Stok, geboren op woensdag 14-02-1883 in Wouw. Volgt XII-h.
4 Cornelis Stok, geboren op zondag 02-11-1884 in Wouw. Cornelis is overleden.
5 Jacobus Stok, geboren op woensdag 24-03-1886 in Wouwse- Plantage. Volgt XII-i.
6 Jan Stok, geboren op maandag 14-11-1887 in Wouw. Jan is overleden op vrijdag 28-03-1919 in Wouw, 31 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
7 Petrus Stok, geboren op zaterdag 14-09-1889 in Wouw. Petrus is overleden op dinsdag 01-01-1935 in Wouw, 45 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Petrus: 03-12-1935
Diversen Afstand door Johanna Mens, weduwe van Jacobus Stok onder Wouw van hare rechten als legitimarisse in de nalatenschap van haren zoon Petrus Stok.
Geregistreerde Johanna Mens
Geregistreerde Jacobus Stok
Geregistreerde Petrus Stok
Beroep:
Landbouwer
8 Johanna Stok, geboren op dinsdag 09-09-1890 in Wouw. Johanna is overleden op donderdag 05-08-1954 in Wouw, 63 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
XI-k Johannes (Jan) Stok is geboren op dinsdag 29-04-1845 in Steenbergen, zoon van Cornelis Stock (Stok) (zie X-f) en Cornelia Baseliers. Johannes is overleden op donderdag 10-06-1875 in Termunten (Gr), 30 jaar oud.
Beroep:
arbeider, polderwerker
Johannes trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 06-02-1868 in Woensdrecht met Johanna Cornelia van Eekelen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 29-01-1843 in Wouw, dochter van Jacobus van Eekelen en Johanna Adriana Hartmans. Johanna is overleden op dinsdag 12-12-1933 in Bergen op Zoom, 90 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Johanna werd vermeld als schoolleerling te Wouw in 1849

Johanna trouwde 1877 te Bergen op Zoom met Marijn Eijserman, hij was weduwnaar van Petronella van Geel.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Jacobus Stok. Jacobus is overleden op dinsdag 11-11-1930 in Bergen op Zoom.
2 Cornelis Stok, geboren in 1869. Cornelis is overleden op donderdag 09-12-1869 in Wouw, geen jaar oud.
3 Johanna Cornelia Stok, geboren op donderdag 27-01-1870 in Wouw. Volgt XII-j.
4 Petrus Johannes Stok, geboren in 01-1874 in Wouw. Petrus is overleden op maandag 01-06-1874 in Wouw, 5 maanden oud.
5 Johannes (Jan) Stok, geboren op donderdag 10-06-1875 in Termunten (Gr).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Johanna verklaart dat zijn broer Jacobus Stok, 33 jaar, arbeider, en eveneens te Termunten wonende, bij de bevalling aanwezig s geweest: haar echtgenoot was toen al overleden.
Johannes is overleden op dinsdag 27-07-1875 in Wouw, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: wonende te Roosendaal, overleden te Wouw
XI-l Maria Catharina Stok is geboren op woensdag 04-04-1832 in Wouw, dochter van Petrus (Pieter) Stock (Stok) (zie X-h) en Petronilla Bolis (Bolus). Maria is overleden op donderdag 19-11-1868 in Halsteren, 36 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 23-05-1855 in Halsteren met Franciscus Aloisius Holtzer, 25 jaar oud. Franciscus is geboren op vrijdag 14-05-1830 in Halsteren, zoon van Gregorius Holtzer (Holtster) en Anna Maria Kokken. Franciscus is overleden op maandag 26-08-1861 in Halsteren, 31 jaar oud.
XI-m Adrianus Stok is geboren op dinsdag 13-09-1836 in Halsteren, zoon van Petrus (Pieter) Stock (Stok) (zie X-h) en Petronilla Bolis (Bolus). Adrianus is overleden op donderdag 07-03-1912 in Halsteren, 75 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 21-08-1863 in Halsteren met Maria Elisabeth Adriaansen, 26 jaar oud. Maria is geboren op maandag 03-10-1836 in Halsteren, dochter van Johannes Adriaansen en Elisabeth Nuijts. Maria is overleden op dinsdag 26-11-1907 in Halsteren, 71 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Maria:
1 Catharina Stok. Catharina is overleden op maandag 31-08-1868 in Halsteren.
2 Jan Francis Stok. Jan is overleden op maandag 14-09-1868 in Halsteren.
3 Jan Adriaan Stok. Jan is overleden op dinsdag 14-10-1873 in Halsteren.
4 Petrus Stok, geboren op zondag 10-01-1864 in Halsteren. Petrus is overleden op dinsdag 23-03-1886 in Halsteren, 22 jaar oud.
5 Maria Stok, geboren op vrijdag 10-02-1865 in Halsteren. Maria is overleden op zaterdag 12-08-1865 in Halsteren, 6 maanden oud.
6 Maria Stok, geboren op donderdag 08-02-1866 in Halsteren. Volgt XII-k.
7 Catharina Stok, geboren op donderdag 11-04-1867 in Halsteren. Catharina is overleden op maandag 31-08-1868 in Halsteren, 1 jaar oud.
8 Jan Francis Stok, geboren op zondag 26-04-1868 in Halsteren. Jan is overleden op maandag 14-09-1868 in Halsteren, 4 maanden oud.
9 Helena Petronella Stok, geboren op zaterdag 11-09-1869 in Halsteren. Volgt XII-l.
10 Jan Adriaan Stok, geboren op woensdag 15-11-1871 in Halsteren. Jan is overleden.
11 Elisabeth Joanna Stok, geboren op donderdag 22-04-1875 in Halsteren. Volgt XII-m.
12 Petronella Stok, geboren op zaterdag 07-10-1876 in Halsteren. Volgt XII-n.
XI-n Cornelis Stok is geboren op zondag 01-09-1822 in Halsteren, zoon van Marinus (marijn) Stok (zie X-i) en Cornelia Catharina Govaarts (Govers). Cornelis is overleden op donderdag 22-04-1897 in Halsteren, 74 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Cornelis:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19-02-1851 in Halsteren met Johanna de Jong, 20 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 27-05-1830 in Halsteren, dochter van Jan Baptist de Jong en Anna Dingena Buurmans. Johanna is overleden op zondag 23-02-1862 in Halsteren, 31 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: moeder vermeld als: Anna Dingena Baarmans
(2) trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 16-01-1863 in Halsteren met Adriana Zandboer, 41 jaar oud. Adriana is geboren op zondag 06-05-1821 in Steenbergen, dochter van Hermanus Santboer en Adriana van der Strooijen. Adriana is overleden op maandag 27-12-1897 in Halsteren, 76 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Johanna:
1 Cornelia Stok, geboren op donderdag 27-11-1851 in Halsteren. Volgt XII-o.
2 Adriana Stok, geboren op zondag 01-05-1853 in Halsteren. Volgt XII-p.
3 Johannes Stok, geboren op vrijdag 06-10-1854 in Halsteren. Volgt XII-q.
4 leonardus Stok, geboren op maandag 11-08-1856 in Halsteren. leonardus is overleden op zaterdag 17-06-1882 in Halsteren, 25 jaar oud.
5 Jacobus Stok, geboren op dinsdag 29-09-1857 in Halsteren. Volgt XII-r.
6 Marijn Stok, geboren op zondag 18-12-1859 in Halsteren. Volgt XII-s.
7 Gerard Stok, geboren in 05-1861 in Halsteren. Gerard is overleden op woensdag 04-09-1861 in Halsteren, 4 maanden oud.
8 Gerard Stok, geboren op maandag 20-05-1861 in Halsteren. Gerard is overleden.
XI-o leonardus Stok is geboren op maandag 02-01-1826 in Halsteren, zoon van Marinus (marijn) Stok (zie X-i) en Cornelia Catharina Govaarts (Govers). leonardus is overleden op zaterdag 24-02-1906 in Ossendrecht, 80 jaar oud.
Beroep:
arbeider
leonardus trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15-10-1853 in Ossendrecht met Anna Cornelia Bogers, 24 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 03-02-1829 in Ossendrecht, dochter van Jacobus Bogers en Isabella van Meel. Anna is overleden op donderdag 18-08-1898 in Ossendrecht, 69 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Religie:
R.K.
Kinderen van leonardus en Anna:
1 Marijn Stok, geboren op vrijdag 23-12-1853 in Ossendrecht. Volgt XII-t.
2 Judoca Carolina Stok, geboren op maandag 24-08-1857 in Ossendrecht. Volgt XII-u.
3 Jacobus Ludovicus Stok, geboren op zondag 23-10-1859 in Ossendrecht. Volgt XII-v.
XII-a Maria Anna Stok is geboren op maandag 29-04-1878 in Steenbergen, dochter van Pieter Stok (zie XI-c) en Dimphna Lodiers. Maria is overleden op donderdag 06-10-1960 in Roosendaal, 82 jaar oud. Maria trouwde, 40 jaar oud, op dinsdag 04-02-1919 in Roosendaal met Judocus van de Weijgert, 49 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Judocus: Hij was eerder getrouwd te Wouw op 15 oktober 1908, met Johanna Paesschen
Judocus is geboren op zondag 14-03-1869 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Antonij van de Weijgert en Catharina Johanna Couwenbergh. Judocus is overleden op woensdag 10-05-1944 in Roosendaal en Nispen, 75 jaar oud.
XII-b Elisabeth Stok is geboren op zaterdag 10-02-1883 in Uithoorn, dochter van Johannes Stok (zie XI-f) en Theodora Vendrik. Elisabeth is overleden op woensdag 05-05-1954 in Uithoorn, 71 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20-10-1905 in Uithoorn met Johannes Roos, 29 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 01-01-1876 in Nieuwer-Amstel, zoon van Gerrit Roos en Anna van Schaik. Johannes is overleden.
Beroep:
boerenarbeider
XII-c Alida Jacoba Stok is geboren op vrijdag 14-05-1886 in Uithoorn, dochter van Johannes Stok (zie XI-f) en Theodora Vendrik. Alida is overleden op woensdag 21-09-1966 in Uithoorn, 80 jaar oud. Alida trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 03-06-1910 in Uithoorn met Simon Meijer, 27 jaar oud. Simon is geboren op woensdag 04-04-1883 in Uithoorn, zoon van Albertus Meijer en Aaltje van Zwieten. Simon is overleden op donderdag 10-06-1954 in Mijdrecht, 71 jaar oud.
XII-d Cornelis Stok is geboren op zondag 29-10-1893 in Uithoorn, zoon van Johannes Stok (zie XI-f) en Theodora Vendrik. Cornelis is overleden.
Beroep:
kleermaker
Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25-10-1923 in Aalsmeer met Maria Alida Koper, 22 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 03-04-1901 in Kudelstaart, dochter van Cornelis Koper en Elisabeth Zwirs. Maria is overleden.
XII-e Maria Cornelia Stok is geboren op zondag 27-08-1871 in Wouw, dochter van Roeland Huibrecht Stok (zie XI-h) en Johanna de Rooij. Maria is overleden op donderdag 02-09-1920 in Wouw, 49 jaar oud.
Notitie bij Maria: 26-12-1898
Diversen: Testament van Maria Cornelia Stok te Moerstraten onder Wouw, echtgenote van Kornelis Oerlemans aldaar.
Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 09-06-1898 in Wouw met kornelis Oerlemans, 23 jaar oud. kornelis is geboren op donderdag 18-02-1875 in Steenbergen, zoon van Hendrik Oerlemans en Maria Rooij. kornelis is overleden.
XII-f Johanna Cornelia Stok is geboren op zaterdag 22-11-1879 in Wouw, dochter van Jacobus Stok (zie XI-j) en Johanna Mens. Johanna is overleden op woensdag 03-05-1950 in Wouw, 70 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28-04-1904 in Wouw met Cornelis Bogers, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 11-10-1877 in Wouw, zoon van Johannes Bogers en Wilhelmina Verheijen. Cornelis is overleden op dinsdag 23-12-1947 in Roosendaal- Nispen, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: woonplaats van de overledene: Wouw
XII-g Adrianus Stok is geboren op zondag 03-04-1881 in Wouw, zoon van Jacobus Stok (zie XI-j) en Johanna Mens. Adrianus is overleden op vrijdag 05-08-1960 in Roosendaal, 79 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 02-05-1907 in Wouw met Helena Maria Verhaerdt, 20 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 21-05-1886 in Wouw, dochter van Anthonius Verhaerdt en Maria Cornelia Luijsterburg. Helena is overleden.
Kind van Adrianus en Helena:
1 Johanna Antonie Stok, geboren in 09-1926 in Wouw. Johanna is overleden op donderdag 14-04-1927 in Wouw, 7 maanden oud.
XII-h Maria Catharina Stok is geboren op woensdag 14-02-1883 in Wouw, dochter van Jacobus Stok (zie XI-j) en Johanna Mens. Maria is overleden op vrijdag 09-11-1956 in Rosendaal/Nispen, 73 jaar oud. Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29-04-1909 in Wouw met Petrus Adrianus Verhaerdt, 28 jaar oud. Petrus is geboren op dinsdag 01-03-1881 in Wouw, zoon van Anthonius Verhaerdt en Maria Cornelia Luijsterburg. Petrus is overleden.
XII-i Jacobus Stok is geboren op woensdag 24-03-1886 in Wouwse- Plantage, zoon van Jacobus Stok (zie XI-j) en Johanna Mens. Jacobus is overleden op dinsdag 01-07-1969 in Wouwse- Plantage, 83 jaar oud. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27-04-1911 in Wouw met Helena van Turnhout, 22 jaar oud. Helena is geboren op zondag 29-07-1888 in Wouw, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans. Helena is overleden op zondag 27-07-1941 in Wouw, 52 jaar oud.
XII-j Johanna Cornelia Stok is geboren op donderdag 27-01-1870 in Wouw, dochter van Johannes (Jan) Stok (zie XI-k) en Johanna Cornelia van Eekelen. Johanna is overleden op vrijdag 26-09-1941 in Bergen op Zoom, 71 jaar oud. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 13-06-1889 in Bergen op Zoom met Christiaan Hopmans, 22 jaar oud. Christiaan is geboren op dinsdag 21-05-1867 in Bergen op Zoom, zoon van Johannes Baptist Hopmans en Johanna Catharina van de Watering. Christiaan is overleden op maandag 26-10-1942 in Bergen op Zoom, 75 jaar oud.
XII-k Maria Stok is geboren op donderdag 08-02-1866 in Halsteren, dochter van Adrianus Stok (zie XI-m) en Maria Elisabeth Adriaansen. Maria is overleden op zaterdag 22-07-1905 in Halsteren, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: 29-05-1912
Diversen: scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Franciscus Klaassen te Halsteren en wijlen Maria Stock, aldaar overleden op 22 juli 1905, en van haar nalatenschap, tussen eerstgenoemde en zijn kinderen
Maria trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 25-05-1888 in Halsteren met Franciscus (Frans) Klaasens, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Franciscus: Het echtpaar had zes kinderen.

Frans is later later gehuwd met: Wilhelmina Schillemans
Franciscus is geboren op zondag 20-08-1865 in Halsteren, zoon van Marijnus Klaassens en Anna Maria Elisabeth Denisse. Franciscus is overleden op maandag 04-10-1943 in Halsteren, 78 jaar oud.
Beroep:
voerman, herbergier (volgens de akte, scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap.)
XII-l Helena Petronella Stok is geboren op zaterdag 11-09-1869 in Halsteren, dochter van Adrianus Stok (zie XI-m) en Maria Elisabeth Adriaansen. Helena is overleden op vrijdag 03-03-1899 in Laren, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helena: Extract overlijden der gemeente Laren, datum van overlijden 03-03-1899.
Helena trouwde, 19 jaar oud, in 02-1889 in Halsteren met Cornelis Mens, 20 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 04-06-1868 in Halsteren, zoon van Jacobus Mens en Maria Elisabeth Dietvorst. Cornelis is overleden op woensdag 11-03-1953 in Halsteren, 84 jaar oud.
Kinderen van Helena en Cornelis:
1 Adriana Mens, geboren op zaterdag 23-03-1895 in Tholen. Adriana is overleden.
2 Petrus Johannes Mens, geboren op dinsdag 28-02-1899 in Laren (Lochem). Petrus is overleden.
XII-m Elisabeth Joanna Stok is geboren op donderdag 22-04-1875 in Halsteren, dochter van Adrianus Stok (zie XI-m) en Maria Elisabeth Adriaansen. Elisabeth is overleden op woensdag 26-02-1936 in Halsteren, 60 jaar oud. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14-09-1901 in Halsteren met Frans van Loenhout. Frans is een zoon van Antonius van Loenhout en Pieternella de Vos.
XII-n Petronella Stok is geboren op zaterdag 07-10-1876 in Halsteren, dochter van Adrianus Stok (zie XI-m) en Maria Elisabeth Adriaansen. Petronella is overleden op dinsdag 24-06-1930 in Halsteren, 53 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Petronella trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30-09-1899 in Halsteren met Adriaan de Zwart, 24 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 25-10-1874 in Steenbergen, zoon van Gerard de Zwart en Antonia van Loon. Adriaan is overleden.
Beroep:
arbeider en dienstbode
XII-o Cornelia Stok is geboren op donderdag 27-11-1851 in Halsteren, dochter van Cornelis Stok (zie XI-n) en Johanna de Jong. Cornelia is overleden op vrijdag 30-07-1926 in Halsteren, 74 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28-05-1880 in Halsteren met Cornelis Koen, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 26-02-1855 in Wouw, zoon van Hendrik Koen en Maria Cornelia Sebregts. Cornelis is overleden op zaterdag 05-12-1914 in Halsteren, 59 jaar oud.
XII-p Adriana Stok is geboren op zondag 01-05-1853 in Halsteren, dochter van Cornelis Stok (zie XI-n) en Johanna de Jong. Adriana is overleden op vrijdag 01-02-1924 in Halsteren, 70 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
Adriana trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 20-05-1881 in Halsteren met Jacobus Leonardus van Aert, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op dinsdag 05-07-1853 in Halsteren, zoon van Jan Baptist van Aert en Anna Catharina Hectors. Jacobus is overleden op vrijdag 29-03-1929 in Halsteren, 75 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode
XII-q Johannes Stok is geboren op vrijdag 06-10-1854 in Halsteren, zoon van Cornelis Stok (zie XI-n) en Johanna de Jong. Johannes is overleden.
Beroep:
werkman, steendrager, bouwvakarbeider
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19-09-1883 in Amsterdam met Willempje Koning, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Willempje: Erk. 1 kind
Willempje is geboren op vrijdag 08-11-1861 in Zandvoort, dochter van Leendert Willemsz Koning en Grietje Berendrecht. Willempje is overleden.
Kinderen van Johannes en Willempje:
1 Johanna Stok, geboren in 1884 in Amsterdam. Volgt XIII-a.
2 Leendert Cornelis Stok, geboren in 1886 in Amsterdam. Volgt XIII-b.
3 Margaretha Stok, geboren in 1888 in Zandvoort. Volgt XIII-c.
4 Cornelia Catharina Stok, geboren in 1892 in Amsterdam. Volgt XIII-d.
5 Jacobus Johannes Stok, geboren in 1897 in Amsterdam. Volgt XIII-e.
XII-r Jacobus Stok is geboren op dinsdag 29-09-1857 in Halsteren, zoon van Cornelis Stok (zie XI-n) en Johanna de Jong. Jacobus is overleden op vrijdag 28-08-1942 in Halsteren, 84 jaar oud.
Beroep:
arbeider
Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 15-02-1884 in Halsteren met Johanna Goossens, 19 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 22-02-1864 in Halsteren, dochter van Antonius Goossens en Anna Cornelia Belde. Johanna is overleden.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Anna Cornelia Stok, geboren op woensdag 01-10-1884 in Bergen op Zoom. Anna is overleden in 1885, 0 of 1 jaar oud.
2 Cornelia Stok, geboren op maandag 18-01-1886 in Bergen op Zoom. Volgt XIII-f.
3 Maria Elisabeth Stok, geboren op donderdag 08-03-1888 in Halsteren. Maria is overleden.
4 Johannes Baptist Stok, geboren op donderdag 13-12-1888 in Halsteren. Volgt XIII-g.
5 Philomena Jacoba Stok, geboren op maandag 02-06-1890 in Halsteren. Volgt XIII-h.
6 Johanna Adriana Stok, geboren op zaterdag 01-08-1891 in Halsteren. Johanna is overleden.
7 Cornelia Stok, geboren in 1892 in Halsteren. Cornelia is overleden.
8 Johannes Antonius Stok, geboren op maandag 09-04-1894 in Halsteren. Johannes is overleden.
9 Johanna Cornelia Stok, geboren op vrijdag 11-09-1896 in Halsteren. Volgt XIII-i.
10 Adriana Stok, geboren op maandag 23-05-1898 in Halsteren. Adriana is overleden.
11 leonardus Stok, geboren op vrijdag 28-07-1899 in Halsteren. leonardus is overleden.
12 Petronella Stok, geboren op dinsdag 26-01-1904 in Halsteren. Petronella is overleden.
13 Suzanna Stok, geboren op donderdag 25-06-1908 in Halsteren. Suzanna is overleden.
XII-s Marijn Stok is geboren op zondag 18-12-1859 in Halsteren, zoon van Cornelis Stok (zie XI-n) en Johanna de Jong. Marijn is overleden.
Beroep:
werkman
Marijn trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 24-12-1884 in Amsterdam met Catharina Dijkstra, 23 of 24 jaar oud. Catharina is geboren in 1860 in Sleen, dochter van Jacob Dijkstra en Catharina Boerlage. Catharina is overleden.
XII-t Marijn Stok is geboren op vrijdag 23-12-1853 in Ossendrecht, zoon van leonardus Stok (zie XI-o) en Anna Cornelia Bogers. Marijn is overleden op zondag 24-01-1915 in Den Haag, 61 jaar oud.
Beroep:
arbeider, gemeentewerkman
Marijn trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 07-12-1880 in Tull en ’t Waal met Maria Friederich, 18 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 21-11-1862 in Termunten (Gro), dochter van Jan Friederich Rehman en Neeltje Gladpootjes.
Notitie bij de geboorte van Maria: ouders zonder vaste woon- of verblijfplaats maar tijdelijk te Termunten.
Maria is overleden op maandag 10-05-1943 in Den Haag, 80 jaar oud.
Beroep:
arbeidster
Kinderen van Marijn en Maria:
1 leonardus Stok, geboren op donderdag 30-06-1881 in Ossendrecht. leonardus is overleden op woensdag 29-03-1882 in Ossendrecht, 8 maanden oud.
Religie:
R.K.
2 Johannes Josephus Stok, geboren op zondag 06-08-1882 in Ossendrecht. Volgt XIII-j.
3 Jacobus Lodevikus Stok, geboren op zondag 28-09-1884 in Wassenaar. Volgt XIII-k.
4 Leopold Stok, geboren op vrijdag 29-01-1886 in Wassenaar. Volgt XIII-l.
5 Neeltje Pieternella Stok, geboren op donderdag 15-12-1887 in Wassenaar. Volgt XIII-m.
6 Cornelia Stok, geboren op zondag 21-02-1892 in Scheveningen. Volgt XIII-n.
7 leonardus Stok, geboren op donderdag 04-10-1894 in ’s-Gravenhage. Volgt XIII-o.
8 Carolina Amalia Adriana Stok, geboren op donderdag 10-06-1897 in ’s-Gravenhage. Volgt XIII-p.
9 Eduard Stok, geboren op maandag 21-08-1899 in Den Haag. Volgt XIII-q.
10 Margaretha Stok, geboren op zondag 02-08-1903 in ’s-Gravenhage. Volgt XIII-r.
XII-u Judoca Carolina Stok is geboren op maandag 24-08-1857 in Ossendrecht, dochter van leonardus Stok (zie XI-o) en Anna Cornelia Bogers. Judoca is overleden op vrijdag 16-07-1943 in Ossendrecht, 85 jaar oud. Judoca trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21-01-1883 in Ossendrecht met Cornelis Josephus Withaegs, 29 of 30 jaar oud. Cornelis is geboren in 1853 in Ossendrecht, zoon van Anthonius Withaegs en Johanna Adriana Cornelissen. Cornelis is overleden.
XII-v Jacobus Ludovicus Stok is geboren op zondag 23-10-1859 in Ossendrecht, zoon van leonardus Stok (zie XI-o) en Anna Cornelia Bogers. Jacobus is overleden op woensdag 11-11-1896 in Ossendrecht, 37 jaar oud.
Religie:
R.K.
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op maandag 07-02-1887 in Putte met Anna Cornelia Simons, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Anna: Zij huwde 2: 19 okt. 1897 met Josephus Adrianus Devillers
Anna is geboren op donderdag 16-04-1863 in Putte, dochter van Johannes Baptista Simons en Anna Catharina Vlamings. Anna is overleden op zondag 19-04-1903 in Ossendrecht, 40 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Anna:
1 Johannes Baptist Stok, geboren op dinsdag 01-11-1887 in Ossendrecht. Johannes is overleden op zaterdag 19-04-1890 in Ossendrecht, 2 jaar oud.
2 Maria Stok, geboren op zaterdag 01-12-1888 in Ossendrecht. Maria is overleden op woensdag 12-03-1890 in Ossendrecht, 1 jaar oud.
3 Franciscus Stok, geboren op woensdag 12-02-1890 in Ossendrecht. Volgt XIII-s.
4 Marinus Stok, geboren op dinsdag 06-01-1891 in Ossendrecht. Volgt XIII-t.
5 Josephus Leonardus Stok, geboren op zaterdag 14-11-1891 in Ossendrecht. Volgt XIII-u.
6 Rosalia Stok, geboren op zondag 08-01-1893 in Ossendrecht. Rosalia is overleden op donderdag 11-05-1893 in Ossendrecht, 4 maanden oud.
7 Maria Cornelia Stok, geboren op vrijdag 26-01-1894 in Ossendrecht. Volgt XIII-v.
8 Jacobus Ludovicus Stok, geboren op zaterdag 19-01-1895 in Ossendrecht. Jacobus is overleden op woensdag 11-11-1896 in Ossendrecht, 1 jaar oud.
9 Louise Stok, geboren op zaterdag 30-01-1897 in Ossendrecht. Louise is overleden op maandag 23-08-1897 in Ossendrecht, 6 maanden oud.
XIII-a Johanna Stok is geboren in 1884 in Amsterdam, dochter van Johannes Stok (zie XII-q) en Willempje Koning. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 25-06-1903 in Amsterdam met Karel Joseph Limpens, 21 of 22 jaar oud. Karel is geboren in 1881 in Sittard, zoon van Jan Peter Limpens en Maria Gertrudis Fijen. Karel is overleden.
Beroep:
Stucadoor
XIII-b Leendert Cornelis Stok is geboren in 1886 in Amsterdam, zoon van Johannes Stok (zie XII-q) en Willempje Koning. Leendert is overleden.
Beroep:
Stucadoor
Leendert trouwde, 19 of 20 jaar oud, op woensdag 07-11-1906 in Amsterdam met Sijbilla Alida Kalwij, 17 of 18 jaar oud. Sijbilla is geboren in 1888 in Amsterdam, dochter van Willem Kalwij en Maria Wilhelmina Bas. Sijbilla is overleden.
XIII-c Margaretha Stok is geboren in 1888 in Zandvoort, dochter van Johannes Stok (zie XII-q) en Willempje Koning. Margaretha is overleden. Margaretha trouwde, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 30-10-1914 in Zandvoort met Dirk van Zetten, 36 of 37 jaar oud. Dirk is geboren in 1877 in Haarlem, zoon van Johannes Willem van Zetten en Maartje Vermeulen. Dirk is overleden.
Beroep:
architect
XIII-d Cornelia Catharina Stok is geboren in 1892 in Amsterdam, dochter van Johannes Stok (zie XII-q) en Willempje Koning. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op dinsdag 25-11-1913 in Zandvoort met Hermanus Cornelis Snel, 23 of 24 jaar oud. Hermanus is geboren in 1889 in Amsterdam, zoon van Hermanus Snel en Catharina Zonneveld. Hermanus is overleden.
Beroep:
assuradeur
XIII-e Jacobus Johannes Stok is geboren in 1897 in Amsterdam, zoon van Johannes Stok (zie XII-q) en Willempje Koning. Jacobus is overleden.
Beroep:
Bouwvakarbeider
Jacobus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op donderdag 09-10-1924 in Amsterdam met Trijntje Burgering, 26 of 27 jaar oud. Trijntje is geboren in 1897 in Alkmaar, dochter van Johannes Burgering en Hendrica Lucia Lebbing. Trijntje is overleden.
XIII-f Cornelia Stok is geboren op maandag 18-01-1886 in Bergen op Zoom, dochter van Jacobus Stok (zie XII-r) en Johanna Goossens. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 04-01-1912 in Halsteren met Gerardus van Wijk, 22 of 23 jaar oud. Gerardus is geboren in 1889 in Halsteren, zoon van Jan van Wijk en Maria Pieternel Warmoeskerken. Gerardus is overleden.
XIII-g Johannes Baptist Stok is geboren op donderdag 13-12-1888 in Halsteren, zoon van Jacobus Stok (zie XII-r) en Johanna Goossens. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Inschrijvingsregister gevangenen, Gevangenissen in Breda, 1815-1940
Periode: 1916 juni 13 - 1917 januari 5
Delict: poging tot uitvoer van eetbaar vet zijnde geen margarine
Beroep:
fabrieksarbeider
Veroordeling:
Poging tot uitvoer van eetbaar vet zijnde geen margarine. Veroordeeld (16 juni 1916) tot vier dagen gevangenis (26 juni 1961)
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 09-01-1909 in Halsteren met Johanna Geers. Johanna is een dochter van Johannes Geers en Catharina Hendrika de koning.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Catharina Johanna Hendrika Stok, geboren op dinsdag 05-04-1910 in Halsteren. Catharina is overleden.
2 Petronella Maria Stok, geboren op dinsdag 11-04-1911 in Halsteren. Petronella is overleden.
XIII-h Philomena Jacoba Stok is geboren op maandag 02-06-1890 in Halsteren, dochter van Jacobus Stok (zie XII-r) en Johanna Goossens. Philomena is overleden. Philomena trouwde, 30 jaar oud, op maandag 18-04-1921 in Bergen op Zoom met Wilhelmus Johannes Weijts, 40 jaar oud. Wilhelmus is geboren op zaterdag 15-01-1881 in Bergen op Zoom, zoon van Henricus Weijts en Hendrica Akkermans. Wilhelmus is overleden.
Adres:
Steenbergsestraat 21, Bergen op Zoom
Beroep:
Behanger
XIII-i Johanna Cornelia Stok is geboren op vrijdag 11-09-1896 in Halsteren, dochter van Jacobus Stok (zie XII-r) en Johanna Goossens. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 04-01-1921 in Halsteren met Franciscus Marinus van Bommel, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op donderdag 04-02-1897 in Woensdrecht, zoon van Adriaan van Bommel en Maria Elisabeth de Krom. Franciscus is overleden.
XIII-j Johannes Josephus Stok is geboren op zondag 06-08-1882 in Ossendrecht, zoon van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Johannes is overleden op vrijdag 31-07-1959 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven in Diemen.
Beroepen:
winkelier
rijwielhandelaar (1914), eigenaar van: Firma J.J. Stok rijwiel-magazijn en reparatie-inrichting aan de Wagenaarstraat 55-57 te Amsterdam
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 25-11-1914 in Den Haag met Johanna Helena Hendrika van Broeckhuijsen, 26 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 07-06-1888 in Scheveningen, dochter van Hendricus van Broeckhuijsen en Catharina Petronella Waterreus. Johanna is overleden op donderdag 21-01-1971 in Amsterdam, 82 jaar oud. Zij is begraven in Diemen.
Beroep:
Naaister
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Catharina Roberta Antonia Stok, geboren op dinsdag 26-10-1915 in Amsterdam. Catharina is overleden.
Religie:
R.K.
2 Johanne Josephus Stok, geboren op woensdag 05-09-1917 in Amsterdam. Johanne is overleden op dinsdag 31-12-1918 in Amsterdam, 1 jaar oud.
Religie:
R.K.
3 Johannes Wilhelmus Stok, geboren op maandag 29-12-1919 in Amsterdam. Volgt XIV-a.
4 Maria Aloysia Stok, geboren op dinsdag 21-06-1921 in Amsterdam. Maria is overleden op maandag 03-07-1944 in Amsterdam, 23 jaar oud.
Religie:
R.K.
5 Hendrik Gerard (Henny) Stok, geboren op zondag 06-05-1923 in Amsterdam. Volgt XIV-b.
6 Theodorus Leonardus Stok, geboren op vrijdag 20-04-1928 in Amsterdam. Theodorus is overleden.
Religie:
R.K.
7 leonardus Marijn Marie (leo) Stok, geboren op zondag 10-11-1929 in Amsterdam. leo is overleden in 2013 in Amsterdam, 83 of 84 jaar oud.
Religie:
R.K.
XIII-k Jacobus Lodevikus Stok is geboren op zondag 28-09-1884 in Wassenaar, zoon van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Jacobus is overleden.
Beroep:
Smid
Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 11-09-1907 in Den Haag met Maria Adriana van Rhijn, 20 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 31-03-1887 in Scheveningen, dochter van Jan van Rhijn en Elisabeth Knoester. Maria is overleden op vrijdag 08-08-1930 in Scheveningen, 43 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Maria Frederika Stok, geboren op zondag 27-10-1907 in Den Haag. Maria is overleden.
2 Johannes Josephus Stok, geboren op dinsdag 01-12-1908 in Den Haag. Volgt XIV-c.
3 Marijn Leopoldus Stok, geboren op donderdag 12-01-1911 in Den Haag. Marijn is overleden.
4 Jacoba Louisa Helena Stok, geboren op woensdag 16-04-1913 in Den Haag. Jacoba is overleden.
XIII-l Leopold Stok is geboren op vrijdag 29-01-1886 in Wassenaar, zoon van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Leopold is overleden op dinsdag 19-10-1954 in Den Haag, 68 jaar oud.
Beroep:
grondwerker
Religie:
R.K.
Leopold trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 17-05-1916 in Den Haag met Trijntje Soolsma.
XIII-m Neeltje Pieternella Stok is geboren op donderdag 15-12-1887 in Wassenaar, dochter van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Neeltje is overleden in Amstelveen.
Religie:
R.K.
Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 08-05-1912 in Den Haag met Jacob de Jong.
Beroep:
Brievenbesteller
XIII-n Cornelia Stok is geboren op zondag 21-02-1892 in Scheveningen, dochter van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Cornelia is overleden.
Beroep:
Strijkster
Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24-09-1921 in Den Haag met Antonius Franciscus Johannes Hausen.
Beroep:
metselaar
XIII-o leonardus Stok is geboren op donderdag 04-10-1894 in ’s-Gravenhage, zoon van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. leonardus is overleden.
Beroep:
loodgieter
Religie:
R.K.
leonardus trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 11-10-1922 in Den Haag met Catharina Kobus.
XIII-p Carolina Amalia Adriana Stok is geboren op donderdag 10-06-1897 in ’s-Gravenhage, dochter van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Carolina is overleden.
Beroep:
werkster
Religie:
R.K.
Carolina trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23-01-1929 in Den Haag met Teunis de Bruin.
Beroep:
Vuurstoker
XIII-q Eduard Stok is geboren op maandag 21-08-1899 in Den Haag, zoon van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Eduard is overleden.
Beroep:
Smid
Eduard trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26-09-1928 in Den Haag met Huiberta Kok, 27 jaar oud. Huiberta is geboren op vrijdag 07-06-1901 in Woerden. Huiberta is overleden.
Beroep:
Dienstbode
XIII-r Margaretha Stok is geboren op zondag 02-08-1903 in ’s-Gravenhage, dochter van Marijn Stok (zie XII-t) en Maria Friederich. Margaretha is overleden.
Beroep:
Strijkster
Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 06-10-1926 in Den Haag met Adrianus Martinus Buis, 27 jaar oud. Adrianus is geboren op zondag 05-02-1899 in ’s-Gravenhage, zoon van Kasper Buis en Catharina Hogervorst. Adrianus is overleden.
Beroep:
rubberbewerker
XIII-s Franciscus Stok is geboren op woensdag 12-02-1890 in Ossendrecht, zoon van Jacobus Ludovicus Stok (zie XII-v) en Anna Cornelia Simons. Franciscus is overleden vr 1972, ten hoogste 82 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: de fam. had 13 kinderen waarvan 4 jong zijn overleden
Beroep:
Polderwerker, grondwerker, arbeider
Veroordeling:
poging tot uitvoer van een product afkomstig van tarwe. veroordeelt (20 dec. 1915) tot veertien dagen gevangenis (2 feb. 1916). Hij wist niet van ophouden want op 17 jan. 1916 werd hij veroordeeld tot een maand gevangenis en weer voor een poging tot uitvoer van een product afkomstig van tarwe (17 april 1916-17 mei 1916).
Franciscus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12-07-1911 in Woensdrecht met Jacoba van Zunderd, 18 jaar oud. Jacoba is geboren op zondag 11-09-1892 in Woensdrecht, dochter van Adrianus Franciscus van Zunderd en Johanna Pals. Jacoba is overleden op dinsdag 27-06-1972 in Hoogerheide (NB), 79 jaar oud.
Kind van Franciscus en Jacoba:
1 Jacobus Ludovicus (Louis) Stok, geboren op donderdag 31-05-1934 in Hoogerheide (NB). Volgt XIV-d.
XIII-t Marinus Stok is geboren op dinsdag 06-01-1891 in Ossendrecht, zoon van Jacobus Ludovicus Stok (zie XII-v) en Anna Cornelia Simons. Marinus is overleden op vrijdag 12-11-1954 in Ossendrecht, 63 jaar oud. Marinus trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 16-09-1910 in Ossendrecht met Petronella Huijgens, 19 of 20 jaar oud. Petronella is geboren in 1890 in Ossendrecht, dochter van Johannes Huijgens en Maria Cornelia Daanen. Petronella is overleden.
XIII-u Josephus Leonardus Stok is geboren op zaterdag 14-11-1891 in Ossendrecht, zoon van Jacobus Ludovicus Stok (zie XII-v) en Anna Cornelia Simons. Josephus is overleden op maandag 22-05-1950 in Wormerveer, 58 jaar oud.
Beroep:
los-werkman
Josephus trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 06-07-1916 in Zaandam met Clohilda de Saegher, 21 of 22 jaar oud. Clohilda is geboren in 1894 in St. Jansteen, dochter van Pieter Franciscus de Saegher en Maria Louisa de Tender. Clohilda is overleden.
Kinderen van Josephus en Clohilda:
1 Joseph Stok, geboren op dinsdag 04-04-1916 in Zaandam.
Notitie bij de geboorte van Joseph: erkend bij moeders huwelijk.
Joseph is overleden.
2 Anna Maria Louise Stok, geboren op zaterdag 22-11-1924 in Zaandam. Volgt XIV-e.
3 Maria Stok, geboren op donderdag 12-05-1927 in Zaandam. Maria is overleden.
XIII-v Maria Cornelia Stok is geboren op vrijdag 26-01-1894 in Ossendrecht, dochter van Jacobus Ludovicus Stok (zie XII-v) en Anna Cornelia Simons. Maria is overleden vr 1980, ten hoogste 86 jaar oud. Maria trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 24-08-1912 in Ossendrecht met Antonius van Iersel, 23 jaar oud. Antonius is geboren op vrijdag 11-01-1889 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis van Iersel en Anna Maria van Gastel. Antonius is overleden op woensdag 12-03-1980 in Ossendrecht, 91 jaar oud.
Beroep:
boer, polderwerker
XIV-a Johannes Wilhelmus Stok is geboren op maandag 29-12-1919 in Amsterdam, zoon van Johannes Josephus Stok (zie XIII-j) en Johanna Helena Hendrika van Broeckhuijsen. Johannes is overleden.
Beroep:
medisch specialist
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 Norbertus Rodolphus Antonius Stok, geboren op zondag 19-04-1953 in Amsterdam.
XIV-b Hendrik Gerard (Henny) Stok is geboren op zondag 06-05-1923 in Amsterdam, zoon van Johannes Josephus Stok (zie XIII-j) en Johanna Helena Hendrika van Broeckhuijsen. Henny is overleden op zaterdag 06-08-2011 in Amsterdam, 88 jaar oud.
Beroep:
winkelier
Religie:
R.K.
Henny trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 30-12-1952 met Clasina Jantje Maria (Sini) Bikker, 26 jaar oud. Sini is geboren op maandag 08-03-1926 in Hilversum, dochter van Timotheus Hermanus Bikker en Maria Nieuwenhuijzen. Sini is overleden op donderdag 18-02-1999 in Amsterdam, 72 jaar oud.
Kinderen van Henny en Sini:
1 Timotheus Johannes Josephus (Tim) Stok, geboren op dinsdag 24-11-1953 in Diemen. Volgt XV-a.
2 Johannes Josephus Leonardus (Jan) Stok, geboren op donderdag 16-12-1954 in Diemen. Volgt XV-b.
3 Maria Aloysia Gerardus (Mary) Stok, geboren op zaterdag 03-01-1959 in Amsterdam. Volgt XV-c.
4 Hendricus Gerardus Theodorus (Dik) Stok, geboren op vrijdag 29-01-1960 in Amsterdam. Volgt XV-d.
XIV-c Johannes Josephus Stok is geboren op dinsdag 01-12-1908 in Den Haag, zoon van Jacobus Lodevikus Stok (zie XIII-k) en Maria Adriana van Rhijn. Johannes is overleden op vrijdag 05-04-1974 in Den Haag, 65 jaar oud. Johannes trouwde met Cornelia Johanna Rolfes. Cornelia is geboren op zondag 25-07-1909 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Rolfes en Cornelia Brant. Cornelia is overleden op donderdag 07-05-1992 in Den Haag, 82 jaar oud.
XIV-d Jacobus Ludovicus (Louis) Stok is geboren op donderdag 31-05-1934 in Hoogerheide (NB), zoon van Franciscus Stok (zie XIII-s) en Jacoba van Zunderd. Louis is overleden op woensdag 20-04-1977 in Hoogerheide (NB), 42 jaar oud. Louis trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 22-11-1963 in Bergen op Zoom met Elisabeth Maria Catharina (Lies) Verheezen, 22 jaar oud. Lies is geboren op vrijdag 09-05-1941 in Woensdrecht, dochter van Petrus Alphonius (Fons) Verheezen en Juliana Catharina van de Bergh. Lies is overleden.
Kind van Louis en Lies:
1 Lian Stok, geboren op woensdag 18-05-1966 in Bergen op Zoom. Volgt XV-e.
XIV-e Anna Maria Louise Stok is geboren op zaterdag 22-11-1924 in Zaandam, dochter van Josephus Leonardus Stok (zie XIII-u) en Clohilda de Saegher. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: in 1924 naar pleeggezin in Kerkdriel, 1930 naar Leiden, 1931 naar Arnhem
Anna trouwde met Jacobus Petrus Bussaard.
XV-a Timotheus Johannes Josephus (Tim) Stok is geboren op dinsdag 24-11-1953 in Diemen, zoon van Hendrik Gerard (Henny) Stok (zie XIV-b) en Clasina Jantje Maria (Sini) Bikker.
Beroep:
Directeur Stok`s Magazijnen BV (De belangrijkste activiteiten van Stok`s Magazijnen BV vinden plaats in de branche: Beleggingsinstellingen in financile activa. Deze branche heeft als hoofdcategorie: ’Financile instellingen’ en is in dit geval verder onderverdeeld bij: ’Financile instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)’, subcategorie ’Beleggingsinstellingen’.
Handelsnamen
Cheap Elektro
Eco Witgoed
Zaterdag Elektro)
Religie:
R.K.
Tim trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 18-12-1980 in Amsterdam met Elizabeth Maria Togni, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 12-06-1981 in Amsterdam. Elizabeth is geboren op vrijdag 20-04-1951 in Ter Aar, dochter van Leonardus Franciscus Togni en Maria Cornelia Bakker.
Kinderen van Tim en Elizabeth:
1 Alexander Leonardus Hendrik Stok, geboren op donderdag 09-12-1982 in Amsterdam.
2 Thomas Thimotheus Maria Stok, geboren op zaterdag 25-05-1985 in Amsterdam.
XV-b Johannes Josephus Leonardus (Jan) Stok is geboren op donderdag 16-12-1954 in Diemen, zoon van Hendrik Gerard (Henny) Stok (zie XIV-b) en Clasina Jantje Maria (Sini) Bikker.
Beroep:
Lid programmacommissie Zuid Holland bij NVP (HR business consultant bij Human Capital Group
Directeur / eigenaar bij PRO Consultancy & Training, St. Maarten, N.A.
Verkoopmanager en mede-eigenaar bij Stok’s Magazijnen BV
Managing Consultant HR bij Integrated Management & Design, Curacao, N.A. / Aruba
Junior Adviseur bij De Galan & Voigt)
Religie:
R.K.
Jan trouwde met Maya Antonissen.
Kinderen van Jan en Maya:
1 Jay Michael Stok, geboren op donderdag 17-10-1996 in Sint Maarten (NA).
2 Jurre Klaas Stok, geboren op woensdag 30-01-2002 in Voorburg.
XV-c Maria Aloysia Gerardus (Mary) Stok is geboren op zaterdag 03-01-1959 in Amsterdam, dochter van Hendrik Gerard (Henny) Stok (zie XIV-b) en Clasina Jantje Maria (Sini) Bikker.
Beroep:
lerares groep 7
Mary trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 27-09-2001 in Mijdrecht met Martinus Johannes Bunder, 45 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2010 (scheiding). Martinus is geboren op zaterdag 18-02-1956 in Amsterdam, zoon van Han Bunder en Rita Janse.
Kind van Mary en Martinus:
1 Myra Bunder, geboren op vrijdag 27-09-1991 in Amsterdam. Volgt XVI.
XV-d Hendricus Gerardus Theodorus (Dik) Stok is geboren op vrijdag 29-01-1960 in Amsterdam, zoon van Hendrik Gerard (Henny) Stok (zie XIV-b) en Clasina Jantje Maria (Sini) Bikker.
Religie:
R.K.
Dik trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 02-09-1993 met Ilse Braecken, 31 jaar oud. Ilse is geboren op dinsdag 10-04-1962 in Geleen.
Kinderen van Dik en Ilse:
1 Evi Lisa Stok, geboren op dinsdag 20-09-1994 in Amsterdam.
2 Nikki Antoinette Stok, geboren op dinsdag 22-07-1997 in Amsterdam.
XV-e Lian Stok is geboren op woensdag 18-05-1966 in Bergen op Zoom, dochter van Jacobus Ludovicus (Louis) Stok (zie XIV-d) en Elisabeth Maria Catharina (Lies) Verheezen. Lian trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 24-07-1992 in Hoogerheide (NB) met Alex van Hemert, 27 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 01-12-2005 (gescheiden). Alex is geboren op maandag 04-01-1965 in Rilland-Bath (Z).
XVI Myra Bunder is geboren op vrijdag 27-09-1991 in Amsterdam, dochter van Martinus Johannes Bunder en Maria Aloysia Gerardus (Mary) Stok (zie XV-c). Myra ging samenwonen met Stephan den Uijl. Stephan is geboren in Arnhem.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 28-12-2015 16:20:17