Parenteel van Jochem Pieters Dorheijde

I Jochem Pieters Dorheijde is geboren omstreeks 1644, zoon van Pieter. Jochem is overleden na 1710, minstens 66 jaar oud.


Blankenham

Jochem:
II-a Herman Jochems ter Heijden is geboren omstreeks 1668, zoon van Jochem Pieters Dorheijde (zie I) en N. N. Hij is gedoopt op zondag 08-03-1676 in Blokzijl,OV,NLD. Herman is overleden vr 1719, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: In 1722 verkopen de erfgenamen een gedeelte van het goed "ter Dorreheijde"

2.2.1.10. Erve Dorheijde te Zuurbeek
188 Akten van verkoop en/of transport van gedeelten van het erve en goed Dorheijde, 1680-1806, met ondergeschreven kwitanties wegens de 50e penning en/of de termijnen van de koopsom, en bijlagen . 7 omslagen. Verkopers: 1. Antje Jacobs, weduwe van Grebber Gerrits; Koper(s): Wijchers Appius te Blokzijl; omschrijving: 1/6 en 1/12; jaar: 1680; st.: 1
Verkopers: 2. Wijcher Janssen Appjes en Lumptien Coops te Blokzijl; Koper(s): Aerentien Peters; omschrijving: 1/9; jaar: 1712; st.: 1
Verkopers: 3. Herman Voerman, Gretien Jacobs, Hermen Jochgems, Evert Loen, namens Aefjen Hermens; Dirck Dircx, Jantien Hermens, Bartelt Peters, Gretien Hermens, Coop Claessen en Machteld Hermens; Koper(s): Jan Claessen Smit, namens zijn moeder Arentien Peters; omschrijving: 1/6; jaar: 1722; st.: 1
Verkopers: 4. Jacob Petten en Jantien Wijchers; Koper(s): Jan van Kempen, Jochem Visscher Claes en Henrick Claessen; omschrijving: 4/18; jaar: 1740; st.: 3
Verkopers: 5. Sijntien N.N., weduwe van Egbert Hendriks; Koper(s): N.N., weduwe van Jan van Kempen; omschrijving: 1/6; jaar: 1667; st.: 1
Verkopers: 6. De erfgenamen van Jantien Jans van Urk, weduwe van Jan Andries Appius; Koper(s): Stoffel van Kempen te Blokzijl; omschrijving: 1/6; jaar: 1767; st.: 1
Verkopers: 7. Hendrik Hendriks Smit en Hendrikje Jacobs Bakker; Koper(s): Willem Loos te Blokzijl; omschrijving: 1/6; jaar: 1806; st.: 2. 189 Akte van erfscheiding tussen G.J. Jacobson, H. Visscher, Jan Loos, en zijn kinderen Willem, Luminia, Barendina en Coop te Blokzijl van de landerijen van het erve Dorheijde; authentiek gelijktijdig afschrift, 1824 - 1824. 1 katern.
Notitie bij Herman: ambt Vollenhove invnr 2815 f 7 14-01-1708
Hermen Jogems ter Heijde weduwnaar van Berentien Rotgers.

Hij heeft 4 onm. kinderen gen. Jantien, Geertien, Magtelt en Aeffien.

Bestevader [Opa] is Rotger Wolters, zwager is Roelof Rotgers en de broer van de comparant is Peter Jogems ter Heijde
Herman:
II-b Pieter Jochemsz Dorheijde, zoon van Jochem Pieters Dorheijde (zie I) en Geessje Egberts. Hij is gedoopt op zondag 24-05-1676 in Blokzijl,OV,NLD.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Ng gedoopt Blokzijl 24 mei 1676 Pieter
z.v. Jochem Pietersz Dorheijd & Geessje Egberts
[aan de Kuinderdijk? buiten] Blokzijl
Pieter:
III-a Jantje Harmens ter Heijden, dochter van Herman Jochems ter Heijden (zie II-a) en Berentine Rottgers. Zij is gedoopt op donderdag 29-03-1696 in Blokzijl,OV,NLD. Jantje is overleden na 1777 in Blankenham,OV,NLD, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Boerderij, Erve Rutger Wouters. no. 5
huidig adres: Buurtsteeg 2 en 2a, ligging: Spleterbuurt
ook wel; Mastenbroekererve genoemd.

26.10.1726; Na het overlijden van Dirk Dirks huwt Jantje Haarings [!] voor de 2e keer met Claas Roelofs. De kinderen Marrigjen, Berentien en Dirk krijgen hun vaderlijk erfdeel toebedeeld o.a.bestaande uit 1/8 part van het erve dat nu in gebruik is bij Claas Roelofs.

16.06.1747; Jantje Harms Dorheyde, wed. van Claas Roelofs is 300 Cg. schuldig aan de mombers van het onmondige kind van Jan Gerrits Bos. Onderpand part in erve Rutger Wouters door haar bewoond.

11.1749; L.H.J. baron van Herema toe Poelwijk en Leemkuil verkopen aan Jan van Kempen en hv. Elis. Smit een uitg. van een vierendeel goede grasboter p.j. te bet. op St. Martini gaande uit het erve Rutger en Hendrik Wolters toebeh. Jantje Harms Dorheyde c.s.

10.06.1768; De lening van 1747 is afbetaald door zoon Dirk Dirks

05.05.1769; Evert Everts Loen [geh. met een Kroese], Berendje Roelofs Kroese e.v. Jan Benen Duin, Stijntje Roelofs Kroese e.v. Koop Harms Spans en Harm Roelofs Kroese mede voor zijn moeder Geertje Harms Dorheide, [wed. van] Roelof Hendriks Kroese, verkopen aan Wouter Hendriks Koolhof en hv. en Klaas Tieden en hv. part in 23 dm.land in het erve bew.door Jantje Harms [Dorheide]. Het erve is bezw. met een uitg. van 3/8 ton boter aan Br. J. ter Braak en de wed. Jan van Kempen, 10.10.8 Cg. aan de Geestelijkheid van de stad Campen en de kerken van Blankenham en Giethoorn voor de somma van 410.7 Cg

25.10.1777; Rekest van Dirk Dirks aan Ridderschap en Steden van Overijssel of de reparatie van wade no. 15 in dijkperceel no. 172 260 Cg. door de provincie kan worden betaald. Door de laatste storm is het huis en de schuur verruineerd [25/26.11.1776}. Hierbij ook een getuigenverklaring van Intjen Jacobs, Kornelis Vreriks, Jan Henkes en Jan Hendriks dat de moeder van Dirk Dirks, Jantje Harms >80 jr.is en ’ bijna te kinde is en haar natuurlijke kennisse verlooren heeft’. Zij bezitten 5 koeien.

10.1814; Insate en verkoop van het erve no. 5 bestaande in huis, schuur en wurf en 34 dm. land, eigendom van Geesjen Frans Drost, wed. van Egbert Hendriks Bizen wonende te Kuinre en in gebruik bij Marten Andries Oosterkamp. Verkocht aan Teunis Ziel, landman te Baarlo, voor 3050 Cg.

12.09.1867; Scheiding van de nalatenschap van de overleden Jan Harms van der Linde en zijn hv. Helena Tortels de Boer; het erve bestaat op dat moment uit de erven Jochem van Ingen op no. 2 en 4 en delen van de erven Jan Cleisen op no. 3 en Rutger Wolters op no. 5

De delen van erve Rutger Woutersd zijn:

1) Boerenhuizinge, erf en tuin, D 491; waarde fl. 3000,-. [Dit is het huiis van het erve Rutger Wolters op no. 5].

3) Een perceel weideland, de Putten, D 272; waarde fl. 800,-.

4) Een perceel weideland, de Weide achter de Putten, D 271; waarde fl. 2200,-.

5) Een perceel weideland, de Twee Mat achter de Weide, D 276; waarde fl. 1600,-.

8) Een perceel hooiland, de Vier Mat, D 293; waarde fl. 2200,-.

34) Een perceel groenland en polderdijk, de Zes Mat van Jacob ter Heide, D 411, 410; waarde fl. 3100,-.

35) Een perceel groenland, de Drie Mat, D 412-413; waarde fl. 2000,-.

1989: Op exact dezelfde plaats staat nog steeds een boerderij.

ambt Vollenhove invnr 2783 f 129 dd 28-08-1735
Jantjen Harms Dorheijde wed. Claas Roelofs w. in Blankenham geass. met Jacob Bos is schuldig aan Geesjen Jans Temmink wegens een geldlening.
Onderpand deel van 14 gieden uiterdijk mandelig met de weduwe van Jan Voerman en de weduwe van Roelof Croesen gelegen aan de Cuinderdijk
Jantje:
III-b Geertje ter Heijden is geboren op donderdag 20-06-1697, dochter van Herman Jochems ter Heijden (zie II-a) en Berentine Rottgers. Zij is gedoopt op dinsdag 25-06-1697 in Blokzijl,OV,NLD.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Herman Jochemsz Dorheijd en Berentje Rutgers een d Geertje
Notitie bij Geertje: VOT 1748 nr. 700 [Kuinderdijk en Baarlo]

Huisgezin: Wed. Roelof Croese.
Kinderen boven 10 jaar: Bertolt Bertels en Hermen en Styntje Roelofs, en Berentje Roelofs dienstbaer bij Jan Duyn in Blankenham.
Kinderen beneden 10 jaar: ---.
Knechten en meiden: Jochem Croese dienstbode.
Inwonenden en kostgangers: geen
Geertje:
(1) trouwde met Barteld Peters.
III-c Machtelt ter Heijden, dochter van Herman Jochems ter Heijden (zie II-a) en Berentine Rottgers. Zij is gedoopt op donderdag 11-12-1698 in Blokzijl,OV,NLD.
Notitie bij de geboorte van Machtelt: 11 dec. 1698 Herman Jochemsz Dorheijd en Berentje Rutgers een dr Magtelt
Machtelt is overleden vr 1727, ten hoogste 29 jaar oud. Machtelt trouwde met Koop Klasen. Koop trouwde later op woensdag 30-04-1727 in Blokzijl,OV,NLD met Annetje Harmens.
III-e Rykert Pietersz Dorheijd, zoon van Pieter Jochemsz Dorheijde (zie II-b) en Berentje Roeloffs. Hij is gedoopt op woensdag 21-11-1703 in Blokzijl,OV,NLD.
Notitie bij de geboorte van Rykert: 21 nov. 1703 Pieter Jochemsz Dorheijd en Berentje Roelofs een z Rijckent
Rykert is overleden op donderdag 20-04-1741 in Vollenhove,OV,NLD, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rykert: werd in een bestaand graf bijgezet.
Notitie bij Rykert: Hij deed op 31-03-1738 als 34-jarige belijdenis te Vollenhove. Hierna werd hij aangenomen als lidmaat van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Vollenhove. Hij woonde eerder te Blokzijl. Hij woonde in 1739 te Vollenhove
Rykert trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1738 met Petertje Meijnderts leeuwendal, ongeveer 42 jaar oud. Petertje is een dochter van Meijndert Jansen leeuwendal en Woltertje Wolters. Zij is gedoopt op donderdag 20-12-1696 in Vollenhove,OV,NLD.
III-f Geessjen Pieters ter Heide, dochter van Pieter Jochemsz Dorheijde (zie II-b) en Jantje Jans. Zij is gedoopt op zondag 01-08-1717 in Blokzijl,OV,NLD.
Notitie bij de geboorte van Geessjen: aan de Kuijderdijk buijten Blokzijl
Notitie bij Geessjen: Zij woonde in 1736 (bij haar huwelijk) buijten Blokzijl. Zij woonde in 1748 (bron: volkstelling Kwartier Vollenhove, 1748 ) met haar man Jan MEIJBOOM en hun dochters Jantje en Stijntje in Kuinderdijk en Baarlo in het Schoutambt Vollenhove
Geessjen trouwde, 19 jaar oud, op zondag 07-10-1736 in Blokzijl,OV,NLD met Jan Hermans Maijboom, 39 jaar oud. Jan is een zoon van Hermen Peters Maijboom en Sibbeltje Jans. Hij is gedoopt op donderdag 11-04-1697 in Blokzijl,OV,NLD.
V-a Klaas Klaasjen ter Heide is geboren in Baarlo, zoon van Klaas Klasen ter Heide (zie IV) en Annegien Gozems van der Woert. Hij is gedoopt op zondag 13-11-1757 in Blokzijl,OV,NLD. Klaas is overleden op vrijdag 10-10-1828 in Kuinderdijk, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: ouders niet vermeld
Beroep:


landman, Veehouder aan de Kuinderdijk

Klaas trouwde, 51 jaar oud, op zondag 11-06-1809 in Blokzijl,OV,NLD met Hendrikje Harms Schimmel, 26 jaar oud. Hendrikje is geboren op zondag 05-01-1783 in Blankenham,OV,NLD, dochter van Harm Hendriks Schimmel en Marrichjen Luijten. Hendrikje is overleden op zondag 17-09-1826 in Giethoorn,OV,NLD, 43 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Hendrikje:
2 Maretje ter Heide, geboren op woensdag 03-06-1812 in Blokzijl,OV,NLD. Volgt VI-b.
3 Klaas ter Heide, geboren op donderdag 11-05-1815 in Blokzijl,OV,NLD. Volgt VI-c.
4 Harmen Klaas ter Heide, geboren op zondag 24-05-1818. Volgt VI-d.
5 Petertje ter Heide, geboren op maandag 02-07-1821 in Ambt Vollenhove. Volgt VI-e.
VI-d Harmen Klaas ter Heide is geboren op zondag 24-05-1818, zoon van Klaas Klaasjen ter Heide (zie V-a) en Hendrikje Harms Schimmel. Harmen is overleden op zondag 17-10-1858 in Kuinre,OV,NLD, 40 jaar oud.
Notitie bij Harmen: Harmen ging in 1830 op 12 jarige leeftijd met enige paarden naar de markt in Zuidlaren (lopend). In de nacht verdwaalde hij op de heide en kwam te laat op de paardenmarkt aan. De paarden moesten
terug naar Kuinre, en op een paard zittende en de andere paarden met de staarten aan elkaar gekoppeld ging hij terug. Hij deed dit in opdracht van de veehouder en paardenkoopman Thijs
Kamman, wonende in het Rondebroek.
Beroep:


boerenknecht, havenmeester

Harmen trouwde, 20 jaar oud, op zondag 23-09-1838 met Andersien Willems van der Woning, 27 jaar oud. Andersien is geboren op woensdag 17-04-1811 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Wilhelmus Martens van der Woning en Metje Alberts Korf. Andersien is overleden op zondag 09-06-1895 in Kuinre,OV,NLD, 84 jaar oud.


boerendienstmaagd, arbeidster

VI-e Petertje ter Heide is geboren op maandag 02-07-1821 in Ambt Vollenhove, dochter van Klaas Klaasjen ter Heide (zie V-a) en Hendrikje Harms Schimmel. Petertje is overleden op dinsdag 05-03-1878, 56 jaar oud.
Beroep:


dienstmaagd

Petertje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 02-05-1845 in Blankenham,OV,NLD met Jan de Boer, 29 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 09-06-1815 in Blokzijl,OV,NLD, zoon van Jan Cornelis de Boer en Geertjen Spijker.


veehouder

VII-e Willem ter Heide is geboren op donderdag 12-02-1846 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Harmen Klaas ter Heide (zie VI-d) en Andersien Willems van der Woning. Willem is overleden op donderdag 19-03-1931 in Kuinre,OV,NLD, 85 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18-11-1870 in Kuinre,OV,NLD met Garrigje Vaartjes, 28 jaar oud. Garrigje is geboren op maandag 07-02-1842 in Ossenzijl,OV,NLD, dochter van Jan Vaartjes en Hendrikje Timmerman. Garrigje is overleden op vrijdag 25-12-1925 in Kuinre,OV,NLD, 83 jaar oud.
Kinderen van Willem en Garrigje:
2 Jan ter Heide, geboren op zaterdag 08-02-1873 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-d.
3 Harmen ter Heide, geboren op maandag 06-09-1875 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-e.
4 Hendrikje ter Heide, geboren op maandag 06-09-1875 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-f.
5 Klaas ter Heide, geboren op woensdag 20-11-1878 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-g.
6 Simon ter Heide, geboren op maandag 05-03-1883 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-h.
VII-f Hendrik ter Heide is geboren op zaterdag 25-08-1849 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Harmen Klaas ter Heide (zie VI-d) en Andersien Willems van der Woning. Hendrik is overleden op dinsdag 22-07-1930 in Kuinre,OV,NLD, 80 jaar oud.
Beroep:


havenmeester

Hendrik:
Kind van Hendrik en Hiltje: Kinderen van Hendrik en Minke:
2 Andersien ter Heide, geboren op donderdag 18-01-1883 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-j.
3 Lieuwe ter Heide, geboren op dinsdag 28-09-1886 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-k.
Kind van Hendrik en Stijntje:
4 Grietje ter Heide, geboren op vrijdag 28-09-1894 in Kuinre,OV,NLD. Volgt VIII-l.
VIII-d Jan ter Heide is geboren op zaterdag 08-02-1873 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Willem ter Heide (zie VII-e) en Garrigje Vaartjes. Jan is overleden op zaterdag 02-03-1963 in Doetinchem,GE,NLD, 90 jaar oud.
Beroep:


botermaker

Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 22-06-1900 in Kuinre,OV,NLD met Aaltje Oosterhof, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 04-09-1877 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Hans Oosterhof en Willemtje Pijlman. Aaltje is overleden op zondag 04-09-1960 in Heerenveen,FR,NLD, 83 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aaltje:
2 Hans ter Heide, geboren op zaterdag 25-04-1903 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-c.
3 Willemtje ter Heide, geboren op maandag 30-07-1906 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-d.
4 Harmen ter Heide, geboren op vrijdag 15-10-1909 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-e.
5 Gerrit ter Heide, geboren op donderdag 30-09-1915 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-f.
VIII-h Simon ter Heide is geboren op maandag 05-03-1883 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Willem ter Heide (zie VII-e) en Garrigje Vaartjes. Simon is overleden op woensdag 21-02-1968 in Kuinre,OV,NLD, 84 jaar oud.
Beroep:


boerenknecht

Simon trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 30-05-1913 in Kuinre,OV,NLD met Jacoba Johanna Kok, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 30-03-1889 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Jacob Kok en Froukje Veldkamp. Jacoba is overleden op woensdag 06-10-1948 in Kuinre,OV,NLD, 59 jaar oud.
Kinderen van Simon en Jacoba:
2 Garrigje ter Heide, geboren op woensdag 31-05-1916 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-l.
3 Klaasje ter Heide, geboren op zondag 24-06-1917 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-m.
6 Willem ter Heide, geboren op zaterdag 14-10-1922 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-o.
7 Dirk Willem ter Heide, geboren op zondag 12-12-1926 in Kuinre,OV,NLD. Volgt IX-p.
VIII-i Harm ter Heide is geboren op dinsdag 25-05-1875 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Hendrik ter Heide (zie VII-f) en Hiltje Wagter. Harm is overleden op zaterdag 31-08-1968 in Wolvega,FR,NLD, 93 jaar oud.
Beroep:


sluiswachter

Harm trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 25-05-1906 in Kuinre,OV,NLD met Andersien ter Heide, 26 jaar oud. Zie VIII-b voor persoonsgegevens van Andersien.
Kinderen van Harm en Andersien: zie VIII-b.
IX-e Harmen ter Heide is geboren op vrijdag 15-10-1909 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Jan ter Heide (zie VIII-d) en Aaltje Oosterhof. Harmen is overleden op zaterdag 19-04-1980 in Doetinchem,GE,NLD, 70 jaar oud.
Beroep:


buschauffeur

Harmen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 06-06-1936 in Blankenham,OV,NLD met Geertje Tjepke van Veen, 31 jaar oud. Geertje is geboren op zondag 16-04-1905 in Oldemarkt,OV,NLD, dochter van Meine van Veen en Jacobje van Veen.
Kinderen van Harmen en Geertje:
2 Meine Jan ter Heide, geboren op maandag 04-01-1943. Volgt X-h.
3 Jan ter Heide, geboren op woensdag 08-08-1945 in Doetinchem,GE,NLD. Volgt X-i.
IX-g Roelofje ter Heide is geboren op maandag 08-10-1900 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Harmen ter Heide (zie VIII-e) en Hendrika Gouda Slagter. Zij is gedoopt op zondag 17-02-1901 in Kuinre,OV,NLD. Roelofje is overleden op dinsdag 14-07-1970 in Haarlem,NH,NLD, 69 jaar oud. Roelofje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 04-11-1922 in Blokzijl,OV,NLD met Albert Zwiers, 26 jaar oud. Albert is geboren op zaterdag 04-07-1896 in Blokzijl,OV,NLD, zoon van Albert Zwiers en Leentje Vonk. Albert is overleden op maandag 25-05-1970 in Haarlem,NH,NLD, 73 jaar oud.


arbeider

IX-i Willem ter Heide is geboren op donderdag 14-05-1914 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Klaas ter Heide (zie VIII-g) en Hendrika de Jonge. Willem is overleden op zondag 24-01-1982 in Beverwijk,NH,NLD, 67 jaar oud.
Beroep:


visser, botermaker

Willem trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 18-07-1945 in Kuinre,OV,NLD met Aaltje Visser, 28 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 25-07-1916 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Gerrit Visser en Judigje Oosten.
IX-j Jantje ter Heide is geboren op zondag 01-10-1916 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Klaas ter Heide (zie VIII-g) en Hendrika de Jonge. Jantje trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 22-06-1955 in Leiden,ZH,NLD met Hendrik Fhilippo, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 23-12-1908 in Leiden,ZH,NLD, zoon van Abraham Fhilippo en Jannetje de Wit. Hendrik is overleden op woensdag 16-02-1983 in Leiden,ZH,NLD, 74 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Geesje ter Heide (1910-1945), met wie hij trouwde op zaterdag 24-09-1938 in Kuinre,OV,NLD, zie IX-h.
IX-n Jacob ter Heide is geboren op maandag 06-06-1921 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Simon ter Heide (zie VIII-h) en Jacoba Johanna Kok. Jacob is overleden op vrijdag 09-09-1988 in Kuinre,OV,NLD, 67 jaar oud.
Beroep:


grondwerker, magazijnbediende, zuivelwerker

Jacob trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26-07-1950 in Kuinre,OV,NLD met Wiebigje Apperloo, 22 jaar oud. Wiebigje is geboren op zaterdag 26-11-1927 in St. Nicolaasga,FR,NLD, dochter van Jan Apperloo en Antje Dijkstra. Wiebigje is overleden op vrijdag 18-08-2000 in Kuinre,OV,NLD, 72 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Wiebigje:
2 Antje ter Heide, geboren op woensdag 24-10-1951 in Kuinre,OV,NLD. Volgt X-n.
3 Jacoba Johanna ter Heide, geboren op vrijdag 14-09-1956 in Kuinre,OV,NLD. Volgt X-o.
4 Jannie ter Heide, geboren op dinsdag 28-02-1961 in Kuinre,OV,NLD. Volgt X-p.
IX-o Willem ter Heide is geboren op zaterdag 14-10-1922 in Kuinre,OV,NLD, zoon van Simon ter Heide (zie VIII-h) en Jacoba Johanna Kok. Hij is gedoopt op zondag 03-06-1923. Willem is overleden op zondag 16-08-1964 in Kuinre,OV,NLD, 41 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 26-05-1954 in Kuinre,OV,NLD met Rinkje Boeltjes Oosterkamp, 21 jaar oud. Rinkje is geboren op vrijdag 26-05-1933 in Blankenham,OV,NLD, dochter van Marten Barteld Oosterkamp en Gaukje Meijer.
Kinderen van Willem en Rinkje:
2 Jacoba Johanna ter Heide, geboren op zondag 28-08-1960 in Heemskerk,NH,NLD. Volgt X-r.
3 Marten Barteld ter Heide, geboren op zondag 28-08-1960 in Heemskerk,NH,NLD. Volgt X-s.
IX-q Minke ter Heide is geboren op zondag 25-05-1913 in Zwolle, dochter van Lieuwe ter Heide (zie VIII-k) en Sijtske Visser. Minke is overleden op maandag 09-05-1960 in Steenwijk,OV,NLD, 46 jaar oud. Minke trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 13-04-1948 in Steenwijk,OV,NLD met Herman Mooijweer, 34 jaar oud. Herman is geboren op donderdag 25-12-1913, zoon van Nolles Mooijweer en Geesje Vis.
IX-r Evert ter Heide is geboren op dinsdag 27-10-1914 in Zwolle, zoon van Lieuwe ter Heide (zie VIII-k) en Sijtske Visser. Evert is overleden op dinsdag 11-03-1997 in Steenwijk,OV,NLD, 82 jaar oud.
Beroep:


monteur, conducteur

Evert trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 02-06-1942 in Steenwijk,OV,NLD met Jacoba Elisabeth Katers, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op maandag 22-09-1919 in Steenwijk,OV,NLD, dochter van Roelof Katers en Johanna de Vos.
Kinderen van Evert en Jacoba:
2 Evert ter Heide, geboren op vrijdag 18-02-1949 in Meppel,DR,NLD. Volgt X-w.
3 Roelof ter Heide, geboren op vrijdag 18-02-1949 in Meppel,DR,NLD. Volgt X-x.
X-c Antje Hiltje ter Heide is geboren op zondag 02-08-1942 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Hendrik ter Heide (zie IX-a) en Aaltje van der Werf. Antje is overleden op vrijdag 02-09-1988 in Marknesse,FL,NLD, 46 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28-07-1966 in Kuinre,OV,NLD met Abraham Wiersma, 27 jaar oud. Abraham is geboren op dinsdag 04-04-1939.
X-f Aaltje Klaasje ter Heide is geboren op maandag 13-03-1939 in Doetinchem,GE,NLD, dochter van Hans ter Heide (zie IX-c) en Elisabeth Bakker. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26-06-1964 in Doetinchem,GE,NLD met Gerrit.J.H Tenk.
X-g Aaltje Jacobje ter Heide is geboren op vrijdag 12-08-1938 in Doetinchem,GE,NLD, dochter van Harmen ter Heide (zie IX-e) en Geertje Tjepke van Veen. Aaltje is overleden op donderdag 09-09-1971 in Doetinchem,GE,NLD, 33 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10-06-1960 in Doetinchem,GE,NLD met Willem Tenk.
X-n Antje ter Heide is geboren op woensdag 24-10-1951 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Jacob ter Heide (zie IX-n) en Wiebigje Apperloo.
Notitie bij de geboorte van Antje: Antje werd geboren in een noodwet woning op het voormalig rijkswerkkamp.
Antje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 30-07-1972 in Kuinre,OV,NLD met Jan Dedden, 20 jaar oud. Jan is geboren op maandag 07-04-1952 in Steenwijkerwold,OV,NLD, zoon van Lucas Dedden en Hendrikje Wardenier.
X-p Jannie ter Heide is geboren op dinsdag 28-02-1961 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Jacob ter Heide (zie IX-n) en Wiebigje Apperloo. Jannie trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22-04-1983 in Wolvega,FR,NLD met Freddie Lang.
X-s Marten Barteld ter Heide is geboren op zondag 28-08-1960 in Heemskerk,NH,NLD, zoon van Willem ter Heide (zie IX-o) en Rinkje Boeltjes Oosterkamp. Marten is overleden op dinsdag 17-09-1985, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marten: Twee voetballers uit Kuinre bij botsing gedood. Op de Ossenzijlsterweg, tussen Ossenzijl en Oldemarkt. Op de Ossenzijlerweg vloog de auto uit de bocht en botste tegen een boom.
Marten trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26-02-1982 in Oldemarkt,OV,NLD met Diana Lageweg, 19 jaar oud. Diana is geboren op donderdag 30-08-1962 in Kuinre,OV,NLD, dochter van Harmen Lageweg en Gessina Johanna Veldhuis.
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.0 op 27-01-2015 15:30:02